1. Mednarodno znanstveno srečanje: Protestantizem- zatočišče izgnanih na Petanjcih (Nadasdyjev dvorec); Radenci-Tišina; 28. in 29. oktober 1999
  2. Znanstveno posvetovanje: dr. Avgust Pavel; Maribor, 4. april 2002 (Univerza Maribor, UŠF aktivno sodelovala pri pripravi in izvedbi)
  3. Mednarodno znanstveno srečanje: Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru; Radenci, med 22. in 25. oktobrom 2002
  4. Mednarodna znanstvena konferenca: Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost; Murska Sobota, 2003
  5. Simpozij: Mikloš Küzmič – pisec sedmerih luči; Moravske toplice, 23. april 2004 (občina Moravske toplice; UŠF aktivno sodelovala)
  6. Strokovno srečanje ekspertov ter predstavnikov Romske skupnosti: Položaj romske skupnosti v RS in perspektive, Ljubljana, 2005 (UŠF, skupaj z ZRC SAZU)
  7. Znanstveni posvet: Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah; Murska Sobota, 9. – 11. november 2007 (UŠF skupaj z INV, SAZU in ZRC SAZU)
  8. Vanekovi ekološki večeri; Vrt spominov in tovarištva, Petanjci, od 2011 naprej, vsak mesec, od marca- do novembra; Ustanova organizira,skupaj z Zvezo ekoloških gibanj Slovenije okrogle mize in predavanja o aktualni okoljevarstveni problematiki in v sodelovanju tudi z PIŠK M.Sobota tudi o drugih zanimivih temah;od 2012 naprej je generalni sponzor teh večerov podjetje Saubermacher d.o.o. Murska Sobota; ta srečanja so deležne precejšnje medijske pozornosti,o njih tudi sama poroča na svoji spletni strani-novice.
  9. Živeti ob meji; mednarodni znansveni sestanek: soorganizatorji: SAZU, INV, Društvo 7. člen in UŠF; SAZU, Ljubljana,november 2011