Ustanovitelji so z aktom o ustanovitvi opredelili poslanstvo Ustanove oziroma jo ustanovili s ciljem ohranjanja naravne in kulturne dediščine, razvijanja in utrjevanja sožitja med narodi, še posebej s sosednjih regionalnih območij, s ciljem podpiranja znanstveno-raziskovalnega dela predvsem s področij zgodovine, narodopisja, biologije, geografije, arheologije, ekologije in drugih s ciljem vzpodbujanja aktivnosti s področja varstva okolja.

Simbol fundacije in hkrati njena temeljna dejavnost je skrb za ohranjanje in razvoj Vrta spominov in tovarištva, ki je kot posebni spominski park zaščiten  kulturni spomenik, simbolno in dejansko povezan z bogato zgodovino in kulturno ter naravno dediščino krajev ob Muri.

Nameni ustanove so:

  • varstvo kulturne in naravne dediščine, še posebej ohranitev in razvoj Vrta spominov in tovarištva v vsej njegovi neokrnjeni substanci in simboliki,
  • utrjevanje in razvijanje sodelovanja med narodi, še posebej s sosednjih regionalnih območij na področjih temeljnih dejavnosti ustanove,
  • podpiranje in izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela,
  • vzpodbujanje aktivnosti s področja varstva okolja in sodelovanje pri prizadevanjih drugih organizacij s tega področja.