Programski svet je stalni strokovno-posvetovalni organ uprave, ki na podlagi pobud uprave, zbora ustanoviteljev oziroma ustanoviteljev ali na lastno pobudo aktivno sodeluje v pripravah in izvajanju načrtov in programov del Ustanove in njenih posameznih nalog ter projektov.

Dosedanji predsedniki:

  • akademik dr. Anton Vratuša (1996-2006)
  • prof. dr. Etelka Korpič Horvat (2006-2010)
  • dr. Slavica Tovšak (2010-2014)
  • mag. Franc Kuzmič (2014-2018)
  • dr. Klaudija Sedar (2018- )

 

Člani Programskega sveta pa so:

-Stanka Dešnik

-Stojan Habjanič

-Ferenc Hajoš

-Dr. Cvetka Hedžet Toth

-Jožef Horvat Muc

-akad. dr. Marko Jesenšek

-dr.Vera Klopčič

-Irena Kumer

-Karel Lipič

-Dr. Uroš Lipušček

-Filip Matko Ficko

-Dr. Albina Nečak Luk

-dr. Martin Premk

-Mateja Sajovic

-Marija Štesl

-Irena Štuhec

-Mag. Mladen Tancer

-Jože Vidič