Ustanova  je sodelovala (nekaterih ni več) oz.sodeluje s širokim krogom organizacij, ustanov in posameznikov. Med njimi so npr.:

 • akademiki SAZU,
 • ZRC in njegovi inštituti,
 • Pravna fakulteta in druge fakultete Univerze v Mariboru,
 • Muzej narodne osvoboditve, Maribor,
 • Keplerjeva univerza v Lienzu v Avstriji,
 • Botanični vrt v Ljubljani,
 • Panonski inštitut iz Avstrije-ustanova Gradiščanskih Hrvatov,
 • Inštitut za narodnostna vprašanja iz Ljubljane,
 • Zveza Romov Slovenije,
 • Kulturno društvo 7. člen (organizacija Slovencev na Štajerskem) iz Avstrije,
 • Zveza Slovencev na Madžarskem (Porabski Slovenci),
 • Pokrajinski park Goričko,
 • Pokrajinska in študijska knjižnica v Murski Soboti,
 • Pomurski muzej v Murski Soboti,
 • Pomurska gospodarska zbornica Murska Sobota,
 • Obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota,
 • Zavod za šolstvo RS, OE Murska Sobota,
 • PAZU,
 • Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar,
 • Podjetje za promocijo kulture Franc&Franc,
 • Fundacija Staneta Rozmana-Staneta,
 • Zavod Ars Ramovž- SEVIQC Brežice,
 • Fundacija Poti miru v Posočju, Kobarid,
 • osnovne in srednje šole v Pomurju.

Posebej je treba poudariti odlično in aktivno sodelovanje z domicilno občino Tišino, ki v okviru svojih možnosti v vseh pogledih moralno in materialno podpira delovanje Ustanove in je svoj odnos do Vrta potrdila tudi z Odlokom o njegovi zaščiti kot kulturnega spomenika.Odlično sodelovanje in podpora občine delovanju Ustanove in življenju v Vrtu se potrjuje na različne načine, med drugim je vodstvo občine stalni gost Vrta, Občinski svet  spremlja delo Ustanove z obravnavo poročil o delovanju Ustanove in na druge načine. vzajemno koristno je  sodelovanje v okviru projektov, ki jih je sofinancirala EU – zadnji: “Trije parki…”(2018-2019).

Ustanova ima sklenjenih tudi dogovore o trajnejšem in širšem sodelovanju z več partnerji (OŠ Tišina, Biotehnična srednja šola Rakičan, RRA Mura, Krajinski park Goričko, Inštitut za narodnostna vprašanja).

Ustanova je uspela v dosedanjem delovanju pridobiti širši krog stalnejših ali občasnih donatorjev in sredstev za delovanje Ustanove. Med njimi so bila oziroma so številna znana slovenska podjetja in širok krog različnih poslovnih subjektov iz lokalnega okolja.