Ustanova je organizirana in deluje v skladu z Zakonom o ustanovah, aktom o ustanovitvi in statutom.

Organi Ustanove so:

  • zbor ustanoviteljev,
  • uprava,
  • nadzorni svet,
  • programski svet.