Uprava ima devet članov, pri čemer je eden od članov uprave vedno predstavnik družine Šiftar; uprava opravlja naloge, ki jih določa 20. člen statuta Ustanove.

 • Ernest Ebenšpanger, predsednik
 • Marjan Šiftar, podpredsednik
 • mag.Mojca Breščak
 • Damir Domjan
 • Robert Grah
 • Irena Kutoš
 • Mojca Marovič
 • Simona Potočnik
 • Branko Žunec.

Dosedanji predsedniki:

 • dr. Oto Luthar
 • Alojz Flegar
 • Rudi Cipot