Uprava ima devet članov, pri čemer je eden od članov uprave vedno predstavnik družine Šiftar; uprava opravlja naloge, ki jih določa 20. člen statuta Ustanove.

 • mag. Mojca Breščak
 • mag. Damir Domjan
 • Boris Edšidt
 • Irena Kutoš
 • Ladislav Lipič
 • Simona Potočnik
 • Marjan Šiftar, predsednik
 • Branko Žunec
 • Bojan Žunič

Dosedanji predsedniki:

 • dr. Oto Luthar
 • Alojz Flegar
 • Rudi Cipot
 • Ernest Ebenšpanger