Vrt spominov in tovarištva je bil:

  • že leta 1968 razglašen in zaščiten z odlokom takratne občine Murska Sobota kot spominski park  Uradne objave, št.15/1968,
  • ZRC SAZU ga je leta 1986 prevzel v svojo moralno zaščito,
  • občina Tišina ga je prav tako sredi 90. let s posebnim odlokom razglasila za kulturni spomenik (Ur. List RS, št.119/2005),
  • ker ima »poslanstvo enkratnega spomenika«, kot je zapisal v istem obdobju prvi predsednik RS, Milan Kučan.

Prva samostojna publikacija o Vrtu je bila izdana že 1985. leta.