Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija v okviru svojih znanstvenoraziskovalnih in kulturnih dejavnosti skrbi tudi za spodbujanje in izvajanje publicisticne dejavnosti.

Ustanova je do danes izdala oz. soizdala naslednje publikacije:

Protestantizem-zatočišče izgnanih na Petanjcih ( Nadasdyijev dvorec); zbornik znanstvenega srečanja v Radencih in na Tišini, 28. in 29. oktobra 1999; uredil Jože Vugrinec; UŠF, Petanjci in ZRC, Ljubljana, Solidarnost, M. Sobota,2000, 313. str.

Šiftarjev zbornik: pravo-narod-kultura; uredila Borut Holcman in Franci Ramšak; UŠF, Petanjci in Pravna fakulteta Univerze Maribor; Studio Linea Maribor, 2001, 440 str.

Avgust Pavel; zbornik znanstvenega posvetovanja 4. aprila 2002, posvečeno A. Pavlu; organizirala UŠF , Petanjci in Univerza Maribor; uredila Zinka Zorko in Miha Pauko, Slavistično društvo Maribor, Dravska tiskarna Maribor, 2003, 151.str.

Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru-sosedstvo Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije, zbornik razprav mednarodne konference v organizaciji Inštituta za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, UŠF in Inštituta za migracije in narodnosti iz Zagreba; Radenci,22.-25. oktober 2002; izdajatelji: navedeni soorganizatorji konference; urednica: dr. Marina Lukšič Hacin; Present d.o.o, Ljubljana, 2003, prvi in drugi del, 573 str.

Reka Mura, v zbirki »Vse o«; uredil Franc Just; UŠF Petanjci in Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc d.o.o., Murska Sobota, Solidarnost, M. Sobota, 2003, 168. str.

Nevidna univerza, doktorji znanosti iz sveta ob Muri; zbral. Branko Žunec, uredil: Franci Just, UŠF Petanjci in Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc d.o.o., M. Sobota, 2003

Vrt spominov in tovarištva; avtor: akad., dr. Anton Vratuša; separat iz Šiftarjeva zbornika, UŠF, Petanjci,2004, 22. str.

Srečanje raziskovalcev, ekspertov za romska vprašanja in predstavnikov Romske skupnosti-povzetek predavanj; Ljubljana,29. novembra 2004; UŠF in ZRC SAZU, Ljubljana, 2004

Drevnine Vrta spominov in tovarištva na Petanjcih; avtor: dr. Aleksander Šiftar; separat iz Šiftarjeva zbornika, UŠF, Petanjci, 2004, 37. str.

Separata “Vrt spominov in tovarištva” in “Drevnine Vrta spominov in tovarištva na Petanjcih” sta bila izdana tudi kot skupni separat, 2004, 59. str.

Pisec sedmerih luči, zbornik s simpozija o Miklošu Kuzmiču, april2004; Moravske toplice, uredil: Lojze Kozar ml., UŠF, občina Moravske toplice in Pomurski naddekanat; tiskarna Klar, 2005, 183. str.

Romski zbornik=Romano kedijpe; uredil Geza Bačič, UŠF Petanjci in Zveza Romov Slovenije, Solidarnost do.o.o., M. Sobota, 2005, 117. str.

Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost, zbornik mednarodnega znanstvenega srečanja, 14. in 15. julija 2003; glavni urednik: Jože Vugrinec, UŠF Petanjci, Eurotrade Print d.o.o., 2005, 438. str.

Dnevi spominov in tovarištva na Petanjcih; uredil: akad. dr. Anton Vratuša, UŠF Petanjci, M.A.M. d.o.o., 2007, 112.str.

Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah-zbornik referatov na znanstvenem posvetu v Murski soboti, 9.-11- novembra 2007; UŠF Petanjci , INS Ljubljana in SAZU, Ljubljana,2008, 359. str.

Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih; Vodnik v slovenščini in angleščini; uredila: Lela B. Njatin; UŠF Petanjci in ZRC SAZU Ljubljana, Miran Janoš s.p., Ljubljana, 2008, 32 +32. str.

Goričko-na zelenem otoku presahlega morja; vodnik po znamenitostih občin z območja Krajinskega parka Goričko; uredili Franci Just, Franc Kuzmič in akad. dr. Anton Vratuša; UŠF Petanjci, Eurotrade print d.o.o., M. Sobota, 2008, 136.str.

V svet po veliki, beli cesti-95 let akademika Antona Vratuše; uredil Franci Just; UŠF Petanjci in Podjetje za promocijo kulture Franc- Franc d.o.o. M. Sobota, tiskarna Klar, M. Sobota, 2010, 107. str.

2. Šiftarjev zbornik; »Bosa hodiva, dekle obsorej..«; uredila Alenka Leskovic, UŠF Petanjci, Pravna fakulteta Univerze Maribor in založba GV Ljubljana, 2010, 450.str.

Mladen Tancer: Dr Vanek Šiftar-slovenski romolog; UŠF Petanjci, INV, Svet Romske skupnosti RS; INV, Ljubljana, 2011, 210.str

Mirko Munda: Ob Muri in daleč čez-korespodenca Vaneka Šiftarja z nekaterimi pomurskimi rojaki; UŠF Petanjci in Založba Feanc&Franc, M. Sobota;Založba Franc&Franc, tisk: Graf d.o.o. M. Sobota, 2012, 416.str.

Andrea Haberl Zemljič:Pustiti jezik v vasi-Ohranjanje in opuščanje slovenskega jezija v Radgonskem kotu; UŠF Petanjci in INV Ljubljanja,Ljubljana 2012,215 str.

Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih-vodnik; UŠF Petanjci; 2013,62.str.

Petanjci-vrt spominov; Spomenik delavskega revolucionarnega gibanja in NOB na Slovenskem, 45. zvezek; ČZDO Komunist,Ljubljana, 1985, 35. str.

Posebna priloga “Svobodne misli”, 8.strani, Ljubljana,25.4.2014

Tanja Radonjič Kranjec: Pajla -pogovor s tremi; založba Pozoj Velenje, občina Velika Polana in UŠF Petanjci, 2013, 196.str.

Ograček mladih talentov – zbornik literarnih natečajev 2009-2014; uredila Irena Kumee; UŠF Petanjci, 2014, 139.str

Jezikoslavna in literarna misel Antona Vratuše – znanstvena monografija; uredil mirko Munda, angleški prevodi: Katja Časar in Dejan Šinko; UŠF Petanjci in PAZU, 2015, 438.str.

Protestantizem včeraj, danes in jutri – zbornik referatov iz mednarodnega simpozija z istim naslovom 16. in 17. oktobra 2014 v Radencih; uredil mag. Franc Kuzmič, UŠF Petanjci, 2015, 239.str.

Ne-vidna univerza – doktorji znanosti iz sveta ob Muri; zbral in uredil Branko Žunec; UŠF Petanjci in PAZU M. Sobota, 2016, 230.str.

Začrtana in prehojena pot – Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija: 1996-2016; jubilejni zbornik ob 20. obletnici ustanovitve, uredil mag. Franc Kuzmič, UŠF Petanjci, 2016, 138.str.

Teorija in praksa, pravo in življenje – liber amicorum Etelka Korpič – Horvat; uredila dr. Darja Senčur Peček; Univerzitetna založba Maribor, UŠF Petanjci, PAZU M. Sobota, 2018, 360.str.

Bibliografija mag. Franca Kuzmiča – 1952-2018, uredila in zbrala dr. Klaudija Sedar, UŠF Petanjci, PIŠK Murska Sobota, 2018, 69. str.

dr. Uroš Lipušček; Prekmurje v vrtincu Pariške mirovne konference 1919 – vloga ZDA in kartografa Douglasa W. Johnsona pri določanju slovenskih – prekmurskih – mej; UŠF Petanjci, 2019, 149. str. ( v 2019 še 2. in 3. dopoln. izdaja)

Vanekovo stoletje – ob stoletnici rojstva dr. Vaneka Šiftarja – znanstveni zbornik, uredila dr. Darja Senčur Peček; Univerzitetna založba Maribor; Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, UŠF Petanjci in INV Ljubljana, 2019, 384. str.