Okrogla miza in predavanje na temo “Prostorsko načrtovanje kot osnova za upravljanje s pomurskimi vodami”

Okrogla miza in predavanje na temo “Prostorsko načrtovanje kot osnova za upravljanje s pomurskimi vodami”

Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija in Zveza ekoloških gibanj Slovenije-ZEG, nevladna okoljska organizacija vas v okviru Programa Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija (UŠF) za leto 2013 vabita na četrti »Vanekov  četrtkov  večer« .

Vabimo Vas na okroglo mizo in predavanje na temo “PROSTORSKO NAČRTOVANJE KOT  OSNOVA  ZA  UPRAVLJANJE Z POMURSKIMI VODAMI oz. Zakaj je pomembno ohranjati in obnavljati (so)naravnost rečnih sistemov“, ki bo v četrtek, dne  20. junija 2013 ob 19 . uri  v dvorani Raziskovalne postaje ZRC  SAZU v Vrtu spominov in tovarištva, Petanjci 19.

Uvod v temo bo podal  g. Janez Kastelic, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urada za upravljanje z vodami , Sektor za urejanje voda in dr. Lidija Globevnik , Univerza LJ – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana in TC Vode.

Temeljni okvir za načrtovanje upravljanja z vodami je prostorsko načrtovanje, saj se s prostorskimi načrti usmerjeno načrtujejo posegi in dejavnosti na vodotoke in vodni prostor, kjer je to mogoče in seveda preprečujejo posegi in dejavnosti, kjer je potrebno ohraniti naravne procese vodotokov, vodni režim in kar je na področju vzhodne Slovenije še najbolj pomembno,zagotavljanje kakovosti in količin podzemne vode. Prostorsko načrtovanje je zato na nivoju lokalnih skupnosti kot države prostorski okvir , s katerim zagotavljamo ustrezno upravljanje z vodami. Rabo in druge posege v vode, vodna in priobalna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je treba torej programirati, načrtovati in izvajati tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter hkrati omogoča trajnostno rabo vode in vodnega prostora tam, kjer je to mogoče.

 

Ernest  Ebenšpanger   l.r.                                                                                             Karel  Lipič

Predsednik  uprave                            Prisrčno  vabljeni !                                     Predsednik ZEG – a