Organi Ustanove so na podlagi dotedanjih izkušenj in obsežnih razprav sprejeli v začetku leta 2002 prvi celovit razvojni načrt za Vrt. V letu 2010 pa so začeli s pripravami sprememb in dopolnitev tega načrta oziroma načrta celovite revitalizacije Vrta.Pomemben del strokovnih nalog v okviru priprav načrta je bil zajet v projektu o revitalizaciji Vrta v 2011 in 2012, ki je bil finančno podprt tudi s sredstvi EU sklada za pospeševanje razvoja podeželja v okviru projekta “Las Goričko”.Novi  Razvojni načrt Vrta spominov in tovarištva, s številnimi prilogami  sta uprava in zbor ustanoviteljev sprejela oz. potrdila spomladi 2013.