Z začetkom delovanja Raziskovalne postaje ZRC SAZU Prekmurje so bile zagotovljene tudi možnosti tudi za razstavno dejavnost v samem Vrtu spominov in tovarištva in s tem za pomembno vsebinsko obogatitev življenja v njem.

V prostorih RP ZRC SAZU Prekmurje so bile organizirane doslej naslednje razstave:

1. Franc Mesarič – ciklus »Kopalci«, otvoritev 8. maja 2009

2. Razstava ob 100-obletnici rojstva prof. dr. Vilka Novaka, otvoritev 22. oktobra 2009

3. Zdenko Huzjan – ciklus »Bivanjske lege«, otvoritev 6. maja 2010

4. Sandi Červek, otvoritev 23. junija 2010

5. Od ust do knjige – ljudska pesem med ustnim in tiskanim; gostujoča multimedijska razstava Muzikološkega inštituta ZRC, otvoritev 15. oktobra 2010

6.Marjan Gumilar-Horizontalni premiki; maj-julij 2012