Ustanova je sama ali z drugimi sozaložniki doslej izdala več kot 15 publikacij (zbornikov na podlagi znanstvenih srečanj, ki jih je organizirala, publikacij o Vrtu in drugih temah), več prospektov, izbor fotografij z motivi iz Vrta.

Ustanova je samo v letu 2011 skupaj s partnerji izdala tri nove knjige, dva, v 2012. letu začeta knjižna projekta pa je končala v 2013.

Seznam publikacij Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije