Povezanost ZRC SAZU in ustanovitelja Vrta, dr. Vaneka Šiftarja, ima od 80. let dalje izjemen pomen za ohranjanje in razvoj Vrta, nastanek in zdaj že več kot 15 let uspešno delujoče Ustanove. Od moralnega patronata, v 80. letih, aktivne in nepogrešljive vloge pri nastajanju Ustanove, formalnega soustanoviteljstva Ustanove in neposrednega financiranja prvih akcij in vodenja uprave Ustanove, do soorganizacije znanstvenih srečanj in soizdajateljstva več publikacij.

Organsko, logično nadaljevanje te povezanosti je bila zato tudi izgradnja in postavitev Raziskovalne postaje ZRC SAZU Prekmurje v Vrtu spominov in tovarištva, na temeljih starega gospodarskega objekta, ki ga je družina Šiftar dala ZRC v dolgoročni brezplačni najem.

Večletni trud ZRC SAZU, ob vsej možni podpori Ustanove, občine Tišina, donatorjev-posameznikov in članov OPZ Murska Sobota s svojimi donatorskimi delovnimi prispevki, je bil poplačan v novembru 2009.

V takrat uradno odprti Raziskovalni postaji ZRC SAZU Prekmurje sta že samega začetka delovanja postaje delovali stalno dve mladi raziskovalki ZRC SAZU, ki sta v 2012. in 2013. zaključili svoja doktorska študija.Pogosto so pa za  krajši ali daljši čas v postaji tudi drugi sodelavci ZRC.

RP ZRC je doslej organizirala tudi že več odmevnih, tudi mednarodnih, znanstvenih srečanj.

Raziskovalna postaja ZRC SAZU Prekmurje je nedvomno pomembna za sam ZRC SAZU in njegovo znanstveno-raziskovalno dejavnost, pa še kako tudi za lokalno okolje in celotno regijo in seveda tudi za sam Vrt in Ustanovo.

S podpisom sporazuma o sodelovanju med ZRC SAZU in Ustanovo, 8. maja 2009, se je ta vzajemno koristna povezanost le še potrdila in dobila dodatno, še širše formalizirano vzpodbudo za naprej.

Naslov: Raziskovalna postaja ZRC SAZU Prekmurje, Petanjci 19a,9251 Tišina; tel: 02 539 18 65

Povezava: ZRC SAZU