Sprehod skozi Vrt ni omejen ali posebej usmerjan, ne s potmi ne kakor koli drugače. Kot opora obiskovalcu in posebna informacija naj služita izbor botanično zanimivih drevnin in izbor rastlin s simbolnim pmenom; številke v obeh pomenijo mesto posamezne drevnine v situacijskem načrtu oz. Vrtu.

Izbor botanično zanimivih drevnin

Staro sadno drevje je še edini preostali dokaz o nekdaj močni kmetiji Šiftarjevih. Jablane so na izteku svoje življenjske dobe, velika pogačarka (9) je bila posajena kmalu po I. svetovni vojni. Podobne starosti sta dve veliki hruški: zelena poletna magdalenka (1) desno od vhoda in vinska moštnica (31) severno od zgradbe. Tik ob zgradbi na jugozahodni strani stoji velika hruška moštnica (43), domača prekmurska sorta »Lapršnja«, ki je najstarejše rastoče drevo v Vrtu.

Jelke

Grška jelka, Abies cephalonica (43)

Navadna jelka, Abies alba (7)

Turška jelka, Abies cilicica (53)

Kavkaška jelka, ASbies nordmanniana (39),(47)

Koloradska jelka, Abies concolor (57)

Korejska jelka, Abies koreana (34)

Španskam jelka, Abies pinsap (46)

Smreke

Navadna smreka, Picea excelsa (5)

Navadna smreka, Picea excelsa, »Acrocona« (37)

Navadna smreka Picea excwlsa, »Aureospicata« (26)

Navadna smreka,picea excelsa, »Crastonii« (389 (55)

Navadna smreka, Picea excelsa, »Inversa« (33)

Navadna smreka, Picea Excelsa, »Voljčji potok« (3)

Omorika, Picea omorika (4) – tudi simbolnega pomena – darilo predsednika SFRJ J. Broza Tita

Orientalska smreka, Picea orientalis (54)

Orientalska smreka z rumenimi mladimi poganjki, Picea orientalis »Aureospicata« (40)

Bodeča smreka, Picea pungens (27) (28)

Bukve

Sršajevolistna bukev, Fugus sylvatica »Asplenifolin« (22)

Rdečkastolistna bukev »Cuprea«, Fugus sylvatica »Cuprea« (30)

Srebrasta bukev, Fugus sylvatica »Dawyck« (6) (41)

Prevešajoča bukev, Fugus sylvatica »Pendula (23)

Rdečelistna prevešujoča bukev, Fugus sylvatica »Purpurea Pendula« (31)

Pisamolistna bukev, Fugus sylvatica »Tricolor«(56)

Rumenkastolistna bukev, Fugus sylvatica »Zlatia« (51)

Eksotično drevje

Nepravi kitajski rumeni les s sploščenimi bodicami, Zanhoxylum simulans (42)

Nepozebnikovec, Hamamelis x intermedia (35) (36)

Halezija, Halesia carolina (45)

Sladkorni javor, Acee sacccharum (52)

Rogovilar, Gymnoclaus dioicus (58)

Heptacodium miconoides (gr. Sedem makovih glavic), Heptacodium miconoides (50)

Ambrovec, liquidamber Styraciflua (24) (48)

Izbor rastlin s simbolnim pomenom

Vrtnica Mir, Rose »Peace«, potomka vrtnic, ki so jih podarili delegatom na ustanovni konferenci OZN, 24. Oktobra 1945 (2)

Omorika, Picea omorika, darilo predsednika SFRJ Josipa Broza Tita (4)

Belim topol, Populus alba,iz Batine skele pri Belem Manastiru, kjer sta Jugoslovanska in Rdeča armada 11. in 12. novembra 1944 prestopili na desni breg Donave – daroval Plečaš – borec v tej bitki (8)

Ameriški jesen, Fraxinus americana, iz koncentracijskega taborišča Jasenovac – daroval Koloman Cigut (10)

Bršljan, Hedera hibernica, z vrta ob vhodu v palačo OZN v New Yorku – darilo nekdanjega generalnega sekratarja OZN, U Tanta (11)

Navadni gaber, Crpinus Betulus, iz Rašice, prve med II. Svetovno vojno požgane slovenske vasi – darovalec Ludvik Rapoša (12)

Črna jelša, Alnus nigra, iz koncentracijskega taborišča Mathausen, spomin na rešitev pisatelja Prežihovega Voranca – darovalec Bruno Gerdovič (13)

Mali jesen, Fraxinus ornus, iz Drvarja, izpred Titove pečine, na katero so Nemci izvedli desant 25, maja 1944 – darovalec muzej Drvar (15)

Velikolistna lipa, Tilia platyphyllos, iz koncentracijskega taborišča Oswiecim/Auschwitz-Brzezinka pri krematoriju III-LV -darovalec Kazimieriz Smolen (16)

Gorski javor, Acer pseudoplatanus, iz Sutjeske, izpred grobnice 3301 partizanskih borcev, padlih v V. nemški ofenzivi med NOB -daroval spominski park Tjentište (17)

Dob, Quercus Robur, iz koncentracijskega taborišča Sachsenhausen – darovalec nemški Komite borcev proti fašizmu (18)

Navadna bukev, Fugus sylvatica, iz koncentracijskega taborišča Buchenwald, darovalec nemški Komite borcev proti fašizmu (19)

Črni bor, Pinus Nigra, z Nanosa, darovalec narodni heroj Anton-Zvone Ferjančič, ki je partizanil na Nanosu

Omorika, Picea omorika, iz Kadinjače pri Užicah, kjer so bili novembra 1941 hudi boji, v katerih se je iz nemškega in četniškega obroča prebil Vrhovni štab NOV s J. Brozom Titom na čelu, darovalec ZB Titovo Užice (24)

Navadni gaber, Crpinus Betulus, iz Strehovskih goric v spomin na 1. prekmursko brigado NOV (21)

Navadna smreka, Picea abies, iz Sutjeske, kjer je bil med V. ofenzivo ranjen vrhovni poveljnik J.B. Tito (29)

Kavkaška jelka, Abies nordmanianna, iz koncentracijskega taborišča Dachau, darovalec Darinka Soban (47)

Navadni gaber, Carpinus Betulus, iz bližine partizanske bolnice Franja pri Cerknem, darovalec dr. Roman Savnik (59)