Za izvajanje namena Ustanove, opredeljenega z aktom o ustanovitvi opravlja Ustanova naslednje dejavnosti:

  • skrbi za ohranitev in razvoj Vrta in spominov in tovarištva;
  • podpira, vzpodbuja in organizira znanstveno-raziskovalno dejavnost, še posebej raziskovalne naloge in projekte s področij zgodovine, narodopisja, biologije, geografije, arheologije, ekologije in drugih, ki jih utemeljuje multikulturna vloga, obmejna lega in razvoj regije na obeh straneh Mure;
  • vzpodbuja in organizira kulturno-umetniško dejavnost, ki je povezana in združljiva z zgoraj opredeljenima temeljnima dejavnostima;
  • vzpodbuja in izvaja publicistično dejavnost.

Skrb za ohranitev, vzdrževanje in razvoj Vrta v »vsej svoji neokrnjeni substanci in simboliki« po načelih sonaravnega urejanja je temeljna oziroma prioritetna dejavnost Ustanove, v skladu z njegovim statusom zaščitenega kulturnega spomenika kot “odprt in živ prostor s prepoznavnim življenjem in kot integralni del lokalnega življenja in širšega, tudi čezmejnega sodelovanja”. Ustanova je 2013. leta sprejela novi, celoviti Razvojni načrt Vrta spominov in tovarištva, tekoče vzdrževanje pa se izvaja na podlagi strokovnih programov za vzdrževanje, ki jih je pripravil dolgoletni strokovni gospodar Vrta, prof. dr. Aleksander Šiftar in usmeritev novega Razvojnega načrta, ob aktivnem sodelovanju njenih strokovnih soavtoric, vrhunske strokovnjakinje za krajinsko arhitekturo,dr. Tanje Simonič Korošec in odlične arboristke Tanje Grmovšek.