Vrednote, na katerih temelji in se s svojim delovanjem zavzema za njihovo ohranjanje in uveljavljanje izraža že moto Vrta spominov in tovarištva, z aktom opredeljeno poslanstvo, povzel pa ga je – ne le enkrat – nepogrešljivi sodelavec in sooblikovalec Ustanove in njenega delovanja, akademik dr. Anton Vratuša in velik prijatelj Ustanove in Vrta spominov in tovarištva Milan Kučan, prvi predsednik RS.

Akad. dr. Anton Vratuša:

»Humanistična načela, ki jih vsebuje antifašistično geslo memorialnega parka, so trajna idejna osnova uresničevanja ustvarjalnega poslanstva Vrta spominov in tovarištva in Šiftarjeve fundacije« (2007)

Milan Kučan:

»Bilo bi enostransko, če s pogledom na delo dr. Vaneka Šiftarja ne bi zaobjeli njegovega Vrta spominov in tovarištva, ki je nastal iz njegove prvinske opredelitve zoper vojno in nasilje, za mir, za aktivno sožitje med narodi in za spoštovanje dostojanstva vsakega človeka. V svoj vrt v rodnih Petanjcih je zasajal drevesa z vseh tistih delov sveta, ki so opomin človeštvu na zločin, izzvan z nestrpnostjo in nasiljem, če se mu nismo pripravljeni pravi čas in ne glede na tveganje upreti v imenu obrambe univerzalnih vrednot človečnosti in demokracije. Vrt je sčasoma postal tudi simbolna točka, ki širi zavest o odgovornosti človeka za naravo in utrjuje prepričanje o njegovi usodni povezanosti z naravo, katere del in stvaritev je. Z Vrtom spominov in skrbno roko, s katero je bedel nad njim do svoje smrti, je pokazal, kako neposredno razume resnico, da ljudje s svojim življenjem na našem planetu le gostujemo in da smo ga tudi zaradi odgovornosti do naših predhodnikov dolžni zapustiti zanamcem čim manj okrnjenega in poškodovanega. Fundacija, ki zdaj bedi nad tem delom Vanekove zapuščine, ima zato veliko širše poslanstvo in če bo na tromeji med Slovenijo, Madžarsko in Avstrijo res uresničena pobuda o ustanovitvi krajinskega parka, mu bo lahko prav Vrt spominov in v njem zbrano vedenje o vprašanjih varstva narave in okolje varstvenih vidikih človekovega življenja v dragoceno oporo.« (2001)