Ustanova:

  • sodeluje z več različnimi partnerji iz tujine, še posebej iz zamejstva,
  • sodeluje v Mreži botaničnih vrtov in arboretumov Slovenije, ki je del evropske mreže botaničnih vrtov in arboretumov,
  • je partner v mednarodnem projektu SEVIQC,
  • organizira strokovna in znanstvena srečanja z mednarodno udeležbo (prva mednarodna konferenca na temo »Protestantizem-zatočišče izgnanih na Petanjcih« je bila 1999. leta),
  • vabi na svoje prireditve goste iz tujine,
  • sodeluje z veleposlaništvi drugih držav v RS,
  • sprejema goste iz tujine v Vrtu spominov in tovarištva.