Vrt spominov in tovarištva je del Mreže botaničnih vrtov in arboretumov v Sloveniji. V Mreži so še:

  • Alpski botanični vrt Julijana
  • Arboretum Volčji potok
  • Botanični vrt Univerze v Mariboru
  • Botanični vrt Sežana
  • Botanični vrt tal 2000
  • Mozirski gaj
  • Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin (Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije)
  • Botanični vrt Univerze v Ljubljani

V Evropski uniji se nahaja 424 botaničnih vrtov, na svetu pa že preko 2000. Botanični vrtovi v Evropi postajajo za razliko od drugih institucij, ki se še vedno specializirajo, vse bolj ustanove s širokim spektrom delovanja. Zato ne preseneča podatek, da vsako leto vrtove EU obišče preko 50 milijonov obiskovalcev, ki v njih lahko vidijo nad 50.000 vrst višjih rastlin.

Botanični vrtovi se danes združujejo v t.i. nacionalne mreže botaničnih vrtov in te se združujejo naprej na nivoju EU, v Konzorcij botaničnih vrtov EU. Tudi izven EU obstajajo različne nacionalne in mednarodne mreže vrtov, ki se vse skupaj povezujejo v mednarodno združenje botaničnih vrtov.

V EU so bile prve nacionalne mreže vrtov ustanovljene 1979. leta. V njih je različno število vrtov, od Avstrije – 15; Danske – 3; Finske – 5; Grčije – 2; Irske – 11; do Italije – 51; Nemčije – 78; Francije – 76; Velike Britanije – 60.

Pobudo za ustanovitev slovenske mreže je iz kongresa Konzorcija botaničnih vrtov EU pred leti prenesel direktor Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, dr. Jože Bavcon. Ker v Sloveniji ni na pretek samih botaničnih vrtov je bila, po posvetovanjih s predstavniki nekaterih vrtov v EU, sprejeta odločitev, da se k sodelovanju v mreži vrtov v Sloveniji povabi vrtove v širšem smislu, ki niso samo strogo botanični vrtovi. Več: Botanični vrt v Ljubljani.