Vrt je stalno odprt za obiskovalce; izjemno množičnim, tudi organiziranim skupinskim obiskom v 70. in 80. letih je sledilo določeno zatišje, da bi se od sredine 90. let ponovno začel povečevati zelo široko strukturiran krog obiskovalcev iz ožjega okolja, drugih krajev Slovenije in iz tujine (od posameznikov in manjših in večjih različnih skupin popotnikov do organiziranih in napovedanih skupin članov ZZB NOV, turističnih delavcev, univerzitetnih profesorjev, umetnikov, udeležencev različnih strokovnih srečanj in simpozijev, članov različnih društev, klubov, sindikatov ). V letih 2009 in 2010 je bilo začeto okrepljeno sodelovanje s turističnimi organizacijami (TIC, turistična društva, agencije) in PTZ za še dodatno animacijo vseh vrst turistov.

Ponovno se je okrepilo sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami v Pomurju – neposredno in preko Zavoda za šolstvo RS.

O obiskovalcih in njihovih vtisih priča tudi knjiga »Vtisov«, ki je bila vzpostavljena že v 70. letih. Izjemno pomenljivi so zapisi Edvarda Kocbeka, Mire Mihelič, Milana Kučana, Antona Trstenjaka, Ivana Dolničarja, Johna Blatnika, Elizabeth Man Borghese, Bi Gilonga,Jana Pronka,predsednika RS dr.Danila Türka,številnih tujih veleposlanikov, umetnikov, znanstvenikov in mnogih drugih znanih in manj znanih obiskovalcev iz domačega in mednarodnega okolja ter številnih skupin bivših internirnirancev, partizanov, mladih in upokojencev, mimoidočih popotnikov, številnih gostov Ustanove.