Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija organizira sama ali v sodelovanju z drugimi partnerji tudi številne prireditve in dogodke izven Vrta spominov in tovarištva v lokalnem okolju, Mariboru, Ljubljani: seje zbora ustanoviteljev (konstitutivni, 1997. leta je bil npr. v Radencih, pogosto so tudi na Tišini); znanstvena in strokovna srečanja (Tišina, Radenci, Murska sobota, Maribor, Ljubljana); predstavitve publikacij Ustanove ( Tišina, Murska Sobota, Maribor, Ljubljana: SAZU, Društvo pisateljev Slovenije, INV); delovne posvete (npr. o obeleževanju jubilejev znanega jezikoslovca A. Pavla v 2011 – Cankova); ter posebne dogodke ( slovesnost ob 95. obletnici akad. dr. Antona Vratuše – 2010, PIŠK Murska Sobota; svečana predstavitev pesniške zbirke Š. Titana, 2011, Radenci, predstavitev knjige dr. Uroša Lipovška, PIŠK, 2012-, in drugo).

Posebno mesto zavzemajo literarni natečaji, ki jih Ustanova organizira skupaj z OE Zavoda za šolstvo RS v M. Soboti za učence in dijake osnovnih in srednjih šol v Pomurju. Prvi, leta 2010, je bil izveden na temo “Sprehajal sem se po Vrtu spominov in tovarištva”, 2011. na temo “Moj sosed“, 2012 pa na temo “Moj ograček”.