Ob Muri in daleč čez

Ob Muri in daleč čez

Murka Sobota, 27. oktobra 2011 – Založba Franc-Franc in Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija sta predstavili sozaložniški projekt Ob Muri in daleč čez, korespondenco Vaneka Šiftarja z nekaterimi pomurskimi rojaki, avtorja Mirka Munde.V soboški pokrajinski in študijski knjižnici, ob prisotnosti številnega občinstva, sta po uvodnih nagovorih direktorja knjižnice Jožefa Vugrinca in predsednika uprave fundacije Ernesta Ebenšpngerja, knjigo v zanimivem pogovoru predstavila avtor Mirko Munda in predstavnik založnika Franci Just.

Novinar in publicit Mirko Munda v knjigi predstavlja korespondenco dr. Vaneka Šiftarja z devetimi pomurskimi rojaki – Miškom Kranjcem, dr. Francem Zadravcem, Jožetom Vildom, Ivanom Kreftom, dr. Francem Bukvičem, dr. Tonetom Ferencem, Kolomanom Cigutom, dr. Vekoslavom Grmičem in dr. Antonom Vratušo. Gradivo je izbrskal iz obsežne  pisne zapuščine, ki jo je  dr. Vanek Šiftar večino zaupal mariborskemu pokrajinskemu arhivu, nekaj pa ga je našel tudi v arhivih v Ljubljani in na Petanjcih. Vsega zaradi obsežnosti ni mogel vključiti v knjigo, odločil se je za sovrstnike iz domače pokrajine, s katerimi si je dr. Vanek Šiftar kontinuirano dopisoval v obdobju od leta 1939 do 1999 in so bili sooblikovalci zgodovine tega časa. Zanimivo pisno korespodenco je avtor obogatil še z razkritejem podrobnosti o nekaterih dogodkih omenjanih v pismih, ki so bili pomembni, a so javnosti manj poznani. Dodal pa je še nabor podatkov o 400 osebah, ki so omenjene v knjigi, ter razlago okrog 100 manj znanih izrazov in kratic.

Recenzentka knjige dr. Slavica Tovšak je o knjigi med drugim zapisala: S to knjigo je Mirko Munda povedal o dr. Vaneku Šiftarju nekaj več. V kontekstu širšega okvirja, ki predstavlja posameznike iz najožjega kroga Šiftarjevih sodelavcev, spoznavamo tudi njihovo notranjo lepoto, strokovnost, psihološko naravnanost in usmerjenost v vse pore človeškega življenja, ki oplemeniti znanstveni naziv, znanje  in delo ter istočasno odkiva zastrto tančico celovite osebnosti dr. Vaneka Šiftarja in vseh, ki jim je naklonil svojo misel in besedo. Recenzent mag. Franc Kuzmič pa med drugim dodaja, da gre za korespondenco, ki bo nedvomno nepogrešljiv pripomoček preučevalcem in raziskovalcem zgodovinskih dogodkov in javnih osebnosti v pokrajini ob Muri.

Knjiga je ob finančni podpori Ministrtva za kulturo izšla v nakladi 400 izvodov.