Ustanova Dr. Šiftarjeva fundacija http://www.dr-siftar-fundacija.org Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih Tue, 16 Apr 2019 07:55:31 +0000 sl-SI hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.1.1 http://www.dr-siftar-fundacija.org/wp-content/uploads/2017/02/cropped-579998_316600125083015_1650069289_n-50x50.jpg Ustanova Dr. Šiftarjeva fundacija http://www.dr-siftar-fundacija.org 32 32 Svečana zasaditev breze Partizanskega pevskega zbora od 75. obletnici njegove ustanovitve http://www.dr-siftar-fundacija.org/2019/04/svecana-zasaditev-breze-partizanskega-pevskega-zbora-od-75-obletnici-njegove-ustanovitve/ Tue, 16 Apr 2019 07:54:56 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=7699 […]]]> Vabljeni na svečano zasaditev breze Partizanskega pevskega zbora od 75. obletnici njegove ustanovitve, ki bo v četrtek, 18. aprila 2019, ob 11. uri, v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih.

]]>
Etično poslanstvo s Pomurjem in Porabjem povezanega intelektualca (Porabje) http://www.dr-siftar-fundacija.org/2019/04/eticno-poslanstvo-s-pomurjem-in-porabjem-povezanega-intelektualca-porabje/ Mon, 08 Apr 2019 18:53:05 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=7694

]]>
Društvo TIGR Primorske zasadilo črni gaber http://www.dr-siftar-fundacija.org/2019/04/drustvo-tigr-primorske-zasadilo-crni-gaber/ Mon, 08 Apr 2019 18:39:19 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=7667 […]]]> Petanjci, 6. aprila 2019 – Člani Memorialnega društva TIGR Primorske so del programa enodnevne ekskurzije v Prekmurje, kamor radi pridejo, namenili obisku Vrta spominov in tovarištva na Petanjcih in v tem odmevnem nasadu drevnin z močnim simbolno zgodovinskim nabojem zasadili spominsko drevo. Odločili so se za sadiko trpežnega primorskega črnega gabra v spomin na protifašistično organizacijo Primorske oziroma ob ustanovitvi leta 1927 Julijske krajine. Po pozdravu župana Občine Tišina Franca Horvata in nagovorih podpredsednika Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija Marjana Šiftarja, predsednika društva TIGR Primorske dr. Savina Jogana ter predstavnika KO ZZB Tišina in predsednika MO ZZB za vrednote NOB Murska Sobota Damirja Domjana, sta črni gaber simbolno zasadila predsednik društva TIGR Savin Jogan in predsednik Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija Ernest Ebenšpanger.

Protifašistična organizacija TIGR je bila prva, ki je v svoj program in delovanje vključevala premišljene oblike boja zoper nasilni razvijajoči se fašizem, politični boj zoper vsiljeno diktaturo, ohranitev narodne samobitnosti in zagotavljanje pogojev za razvoj narodne skupnosti. Hkrati pa tudi zahteve za razmah kulturnega življenja ter za temeljne socialne in gospodarske pogoje obstoja skupnosti, je v svojem nagovoru poudaril dr. Savin Jogan. Kot tajna odporniška organizacija je bila ustanovljena jeseni leta 1927, sestavljali pa so jo predvsem člani ukinjenih prosvetnih in mladinskih društev slovenskega Primorja in Istre preizkušeni v prvih spopadih z vedno bolj brutalnim fašističnim nasiljem, ki je vsebovalo predvsem spreminjanje imen krajev, prepoved uporabe slovenskega jezika v javnem življenju ter celo v cerkvi, izganjanje prebivalcev in razlaščanje kmetij. V skrbi za mlado generacijo je bil posebej poudarjen program pouka slovenščine na domovih, ki ga je kot prvo nalogo z ustanovnega sestanka Tigra uresničil Andrej Šavli, kasneje učitelj v Prekmurju in to na šoli na Tišini. Tradicijo organizacije nadaljuje Memorialno društvo TIGR Primorske ustanovljeno leta 1994 z osnovnim ciljem, da začnejo skrbno in s premislekom obravnavati vprašanja, ki so bila zapisana v programski usmeritvi prvotne protifašistične organizacije.

»Naše moči pa so glede tega šibke in se jih ne da zagotoviti brez jasne, pokončne drže političnega vodstva države. Brez jasnega programa, kako onemogočiti ali vsaj omejiti te nevarnosti, ni izključena nevarnost, da se nesrečna zgodovina ponovi. Dogodki zadnjih tednov (Bazovica, Kvirinal, bruseljska razstava o italijanskih žrtvah fojb s karto »velike Italije«, ki vključuje tako del Slovenije kot celo Istro, Reko in Dalmacijo), skupaj z imperialnimi zahtevami po teh »neodrešenih« krajih, zatrjevanjih o Italijanih kot žrtvah barbarstva Slovanov itd., žal niso naleteli niti na odločen niti na enoten odziv naše državne politike« je med drugim dejal predsednik društva TIGR in zaključil: »Zaradi vsega tega bomo danes s ponosom , pa tudi z nekaterimi grenkimi občutki, posadili to drevo odpora in dostojanstva, Naj raste in si izoblikuje močne korenine!«

Na druženju po zasaditvi spominskega drevesa se je ravnatelj Osnovne šole Tišina Janko Durič s krajšim nagovorom spomnil primorskega učitelja Andreja Šavlija, ki je prišel v Prekmurje leta 1929 in poučeval na Tišini in v Predanovcih ter se po premestitvi v Rogaško Slatino znova vrnil na prekmursko šolo Krog, kjer se je družini rodil sin Slavko, ki so ga ob zasaditvi spominskega drevesa na Petanjcih lahko v živo pozdravili.

[See image gallery at www.dr-siftar-fundacija.org] ]]>
Ustavna pravica do pitne vode http://www.dr-siftar-fundacija.org/2019/03/ustavna-pravica-do-pitne-vode/ Sun, 31 Mar 2019 18:23:46 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=7655 […]]]> Murska Sobota, 21 marec 2019. Vanekov ekološki večer v Pokrajinski in študijski knjižnici je bil tokrat posvečen izjemno aktualni temi, o ustavni pravici do pitne vode. Pogovor je bil dan pred svetovnim dnevom voda. Uvod je pripravil Martin Rahten, član strokovne skupine „Pravica do pitne vode“ pri Ustavni komisiji Državnega zbora Republike Slovenije. V razpravi po uvodu je sodeloval tudi predsednik DZ mag. Dejan Židan, ki je postregel s številnimi aktualnimi podatki o tematiki, ki zadeva ves svet, seveda tudi Slovenijo in ožje Pomurje. Kar nekaj aktualnih izzivov je ponudil tudi predsednik ZEG in član programskega sveta Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije Karel Lipič, ki je med drugim povedal, da je bilo pred leti na Goričkem popisanih 250 vodnih virov.

Državni zbor Republike Slovenije je 17. novembra 2016 sprejel dopolnitev Ustave RS in oskrbo prebivalcev in gospodinjstev s pitno vodo opredelil kot človekovo pravico do pitne vode. S tem aktom je RS postala druga država v Evropi (za Republiko Slovaško), ki je pravico do pitne vode dvignila na ustavno raven… Z ustavno opredelitvijo, da so vodni viri prednostno in trajnostno namenjeni oskrbi s pitno vodo, je država določila potrebo po racionalni porabi voda iz vodnih virov in določila posebno obvezo in skrb, da se vodni viri trajnostno zaščitijo pred vsemi vrstami onesnaževanja. Kar pomeni dodatno skrb pri upravljanju zemljišč, ki so opredeljena kot vodovodna območja, tako pri načrtovanju posegov v prostor kot izvajanju različnih gospodarskih dejavnosti na in ob teh zemljiščih in pri izvajanju kmetijskih dejavnosti… Slovenija še ni uskladila zakonodaje z novim ustavnim dopolnilom. Je zbranim obširno pojasnil Martin Rahten, član strokovne skupine „Pravica do pitne vode“ pri Ustavni komisiji Državnega zbora R. Slovenije.

Da je oskrba s pitno vodo zelo pomembna zadeva, je posebej izpostavil tudi predsednik DZ Republike Slovenije mag. Dejan Židan. Dejstvo je, da so multinacionalke zelo zainteresirane za vodne vire, zato ponujajo državam številne ugodnosti, vendar veljajo le-te tako dolgo, dokler država ne podpiše koncesijo za koriščenje vodnih virov. Potem pa se začnejo težave, zlasti ko je potrebno plačati popravilo okvar na vodovodnem omrežju. Kar nekaj držav je tudi v Evropi, ki imajo slabe izkušnje z odstopom koncesij. Po mnenju mag. Dejana Židana je važno, da je pravica do pitne vode zapisana v Ustavi, ker je ne more spremeniti ali bi jo zelo težko spremenila vladajoča stranka, ker je za spremembo potrebna ustavna večina. Zdaj je potrebno zapisanemu v Ustavo prilagoditi zakone in predpise. Povedal je tudi zanimivost z obiska v Vatikanu, kjer je zvedel, da si tudi le-ta zelo prizadeva za ohranjanje vseh naravnih virov. Mimogrede je tudi zatrdil, da ne podpira gradenj elektrarn na Muri.

[See image gallery at www.dr-siftar-fundacija.org] ]]>
Ustavna pravica do pitne vode – Vanekov ekološki večer, 21. marca 2019 http://www.dr-siftar-fundacija.org/2019/03/ustavna-pravica-do-pitne-vode-vanekov-ekoloski-vecer-21-marca-2019/ Mon, 18 Mar 2019 07:53:22 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=7650 […]]]> Ustanova in Zveza ekoloških gibanj  organizirata ob Svetovnem dnevu voda ( 22. marec) razpravo o ustavni pravici do pitne vode. gost bo g. Martin Rahten, član strokovne skupine “Pravica do pitne vode” pri Ustavni komisiji DZ.

Razgovor bo v četrtek, 21. marca ob 17. uri v PIŠK v Murski Soboti.

]]>
Uspešno 2018 – pogumno naprej http://www.dr-siftar-fundacija.org/2019/02/uspesno-2018-pogumno-naprej/ Wed, 20 Feb 2019 19:53:23 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=7621 […]]]> Murska Sobota, 18. februarja 2018 – Čeprav je bil program dela Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije za leto 2018 zelo ambiciozen, smo ga v celoti uresničili, je glavno sporočilo letošnjega zbora ustanoviteljev in pomembna spodbuda za nadaljevanje razvejane in vsebinsko bogate dejavnosti  ustanove, ki ostaja med najaktivnejšimi v državi. Podpredsednik UŠF Marjan Šiftar je izpostavil dobro sodelovanje s sorodnimi organizacijami in ustanovami, aktivno delo številnih sodelavcev in partnerjev ter  nepogrešljivo podporo ustanoviteljev, donatorjev in zgledno sodelovanje z domačo Občino Tišina.   Fundacija je bila organizator 46 dogodkov, v skupni organizaciji z različnimi partnerji pa se jih je nabralo blizu 70. Tradicija so ostali Vanekovi večeri, majska prireditev, literarni natečaj v oktobru, izdaja publikacij in strokovnih knjig, učne delavnice v vrtu, pridružuje se jim spominska slovesnost ob spominskem dnevu dr. Antona Vratuše ter  aktivnosti, ki so povezane z vsebinsko bogatitvijo vrta in njegovim vzdrževanjem. Lansko leto je prvič gostila mednarodni festival poezije in vina, podprla je kandidaturo Lendave za evropsko prestolnico kulture, obeležila leto Miška Kranjca in Evropsko leto kulturne dediščine ter se angažirano priključila aktivnostim obeleževanja 100. obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki jo obeležujemo letos. Ob izjemno razvejanem vsebinskem delu je bilo stabilno tudi finančno poslovanje fundacije. Za uspešno delo so  bili vodstvo ustanove in njeni številni sodelavci deležni pohvale, ki ji je župan Občine Cankova Danilo Kacjan  dodal besedi – Pogumno naprej!

Temeljna osnova za uspešno nadaljevanje je na zboru ustanoviteljev  soglasno sprejet  program ustanove za leto 2019, v katerem je izpostavljena kontinuiteta delovanja s skrbjo za Vrt spominov in tovarištva, tradicionalnimi prireditvami, sodelovanjem z ustanovitelji, donatorji in številnimi partnerji, aktivno vključevanje v širše družbene akcije in ob nadaljevanju že začetih projektov snovanje in izvajanje novih. Ustanova bo posebno pozornost namenila obeleževanju 100. obletnice rojstva in 20. obletnice smrti  dr. Vaneka Šiftarja, ustanovitelja Vrta spominov in tovarištva ter pobudnika za ustanovitev ustanove, obeležila pa bo tudi 20. obletnico prvega mednarodnega simpozija ustanove.

Ob že tradicionalnih dogodkih in založniški dejavnosti  bo še naprej aktivno sodelovala pri uresničevanju programa obeleževanja 100. obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.  V javnosti  je zelo pozitiven odmev doživela v januarju predstavljena študija člana programskega sveta ustanove dr. Uroša Lipuščka o vlogi majorja Johnsona pri usodi Prekmurja na pariški mirovni konferenci, ki je bila uvod v obeleževanje Prekmurskega leta. O priključitvi bo beseda tudi na enem izmed Vanekovih večerov, in sicer o vlogi in delovanju japonskih predstavnikov pri določanju meje v Prekmurju po prvi svetovni vojni , z jubilejem pa bo povezan še izid monografije Čudež   stoletja – razodetje tisočletja Branka Žunca.

Ustanova bo obeležila mednarodni dan spomina na holokavst nad Romi, posebno skrb namenjala ohranjanju vrednost NOB in spomina na žrtve fašizma in nacizma  med 2. svetovno vojno, obeležila bo 20. maj  – dan čebel,  nadaljevala s prizadevanji, da bi letos uspeli posneti film po scenariju Evgena Carja Prekmurska poezija v dialektu, sodelovala bo v projektu Evropska pot reformacije, se angažirala pri projektu Muzej židovske, romske in protestantske kulture v Murski Soboti  ter pripravila več  kulturnih dogodkov – od razstav,koncertov, čitalnice-čajnice v vrtu in sodelovala pri številnih drugih projektih.

Prioriteta pri vzdrževanju vrta bo uresničevanje projekta Trije parki kulture, miru, oddiha v okviru  razpisa LAS Goričko  ter   sanacija in izvajanje saditvenega načrta v vrtu. Posebna skrb bo namenjena tudi obiskovalcem vrta, ki jih je iz leta v leto več.

[See image gallery at www.dr-siftar-fundacija.org] ]]>
Solidarnost kot pravičnost http://www.dr-siftar-fundacija.org/2019/02/solidarnost-kot-pravicnost/ Wed, 20 Feb 2019 19:49:19 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=7601 […]]]> Murska Sobota, 18. februarja 2019 – Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija je 21. februar, rojstni dan Antona Vratuše, razglasila za spominski dan ustanove in Vrana ter ga vsako leto obeleži s posebno slovesnostjo. Letošnja, pripravili smo jo v baročnem salonu soboškega gradu, kjer domuje Pomurski muzej,  je bila osredotočena  na predavanje  prof. dr. Cvetke Hedžet Toth – naslovila ga je SOLIDARNOST KOT PRAVIČNOST. Doktorica filozofije, nekdanja študentka dr. Antona Vratuše, je profesorica filozofije na ljubljanski filozofski fakulteti. Predava tudi v tujini, sodeluje v mednarodnih projektih, svoje študije pa objavlja doma in v tujini. Je ena izmed vodilnih in najbolj ustvarjalnih slovenskih filozofinj.  Slovenska javnost  ter  njeni študentke in študenti  jo poznajo  po kakovostnih in zanimivih knjigah, ki jim je pred kratkim dodala še obsežno delo  z naslovom Demaskirajoče tendence. In Cvetka Hedžet Toth živi etiko, o kateri predava, tudi s tem, da ves čas pazi, da »posameznika ne linčaš, diskriminiraš ali uničiš. Tudi z argumenti razuma in filozofsko mislijo ne«.

Etika, za katero se goreče in strastno zavzema že od aktivnega sodelovanja v študentskem gibanju v letih 1968 – 1971, v kar nas je prepričala tudi s svojim predavanjem, je tista, ki omogoča avtonomijo, neodvisnost in svobodo.  Med drugim je dejala, da je potrebno vztrajati, ne popustiti, ne si dovoliti malodušja, boriti se za stvar, za katero si se zavestno odločil. Prisvajati si jo s trdim  delom, odgovorno, kajti kjer je razvit čut za odgovornost, tam je smisel in k temu smislu spada razvita občutljivost za kakovost, čistost medčloveških odnosov. Dr. Vanek Šiftar je zato poudaril, da Vratušo opredeljuje velika samodisciplina, red, načrtno delo in zavest, da je treba živeti za zastavljeni cilj. To pa so lastnosti, ki mu tudi kot znanstveniku dajejo posebno odliko. Etično poslanstvo intelektualca je bilo vodilo in drža Antona Vratuše. Zato je bila,  je poudarila, v vseh njegovih življenjskih obdobjih etika pred vsakršno politizacijo. Sovražil je besedo kariera in karierizem mu je bil tuj. »Tudi nas, svoje učence, je pred karierizmom celo ogorčeno svaril in opozarjal, da se sprašujmo, kaj dobrega lahko prispevamo k družbi. Ne pozabimo, da denar ni pomemben, osnovno je človek. Delujmo povezovalno tudi tam, kjer je vsega malo ali celo nič – in nam, Prekmurcem, je omogočil marsikaj, kar bomo nadaljevali.«

Kritično je analizirala današnje razmere v družbi , kajti če institucije moči nimajo solidarnosti vgrajene v svoj temelj in se tega svojega temelja ne zavedajo, potem niso pravične.  Etika in vrednote niso v krizi, temveč politika zaradi svojih napačnih, zgrešenih ukrepov.

Prisotni na slovesnosti, ki so do zadnjega napolnili muzejski baročni salon, so predavateljici  pozorno prisluhnili in na koncu navdušeno zaploskali. S kulturnim programom pa so spominsko slovesnost obogatili učenci in učenke osnovne šole Grad s sporočilom, da Vranove ideje v srcih mladih žive. Pod vodstvo mentoric Marije Štesl in Elizabete Sarjaš  so nastopili Tina Celec, Anemari Svetanič, Rok Cor, Ana Luša Časar, Lana Fartek, Nikita Horvat in Mihaela Inašič. Spomin na akademika dr. Antona Vratušo, dolgoletnega neutrudnega soustvarjalca programskega jedra ustanove, aktivnega  vse do 103. leta življenja, v katerem se je poslovil, pa smo obudili še z odlomkom iz dokumentarnega filma Staneta Graha Po veliki cesti.

Na koncu  pa še zahvala Vratuševi družini, v njenem imenu se je spominske slovesnosti udeležila Vranova snaha Majda Vratuša,za knjižni dar Osnovni šoli Grad in Krajinskemu parku Goričko. Za darovane knjige iz Vratuševe knjižnice se je zahvalila direktorica Krajinskega parka Goričko Stanka Dešnik.

[See image gallery at www.dr-siftar-fundacija.org] ]]>
Za prekmurje gre! http://www.dr-siftar-fundacija.org/2019/02/za-prekmurje-gre/ Wed, 20 Feb 2019 06:36:39 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=7598 […]]]> Spoštovani, predstavitvi knjige dr. Uroša Lipuščka “Prekmurje v vrtincu Pariške mirovne konference 1919” v M. Soboti ( 18. januarja) in Ljubljani ( 6. februarja) smo  obogatili tudi s predvajanjem odlomkov iz dokumentarnega filma “Za Prekmurje gre!”. S posebnim zadovoljstvom in po dogovoru s scenaristom in režiserjem Š. Celecom pa vas tudi v imenu Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija  vabimo na predpremiero filma, ki bo v M. Soboti, 1. marca 2019.
 
 
Prijazen pozdrav,
Marjan Šiftar,
podpredsednik uprave UŠF
]]>
Spominski dan ustanove v spomin na častnega člana, akademika dr. Antona Vratušo http://www.dr-siftar-fundacija.org/2019/02/spominski-dan-ustanove-v-spomin-na-castnega-clana-akademika-dr-antona-vratuso/ Wed, 13 Feb 2019 21:11:36 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=7594 […]]]> Vabljeni na Spominski dan ustanove v spomin na častnega člana, akademika dr. Antona Vratušo, ki bo v ponedeljek, 18. februarja 2019, ob 17. uri v Pomurskem muzeju, Trubarjev drevored 4, Murska Sobota.

Ćastna gostja bo prof. dr. Cvetka Hedžet Tóth s predavanjem na temo »SOLIDARNOST KOT PRAVIČNOST«.

Slovesnost bodo s krajšim kulturnim programom obogatili učenci OŠ Grad.

 

]]>
Poudarek tudi v širšem pomurskem, slovenskem in zamejskem prostoru (Porabje) http://www.dr-siftar-fundacija.org/2019/02/poudarek-tudi-v-sirsem-pomurskem-slovenskem-in-zamejskem-prostoru-porabje/ Wed, 06 Feb 2019 20:42:19 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=7643

]]>