Ustanova Dr. Šiftarjeva fundacija https://www.dr-siftar-fundacija.org Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih Mon, 09 Mar 2020 12:00:12 +0000 sl-SI hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 https://www.dr-siftar-fundacija.org/wp-content/uploads/2017/02/cropped-579998_316600125083015_1650069289_n-50x50.jpg Ustanova Dr. Šiftarjeva fundacija https://www.dr-siftar-fundacija.org 32 32 Vanekov večer s prof. dr. Lučko Kajfež Bogataj in prof. dr. Petrom Novakom https://www.dr-siftar-fundacija.org/2020/03/vanekov-vecer-s-prof-dr-lucko-kajfez-bogataj-in-prof-dr-petrom-novakom/ Thu, 05 Mar 2020 08:12:05 +0000 https://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=8304 […]]]> ——————————————————-
Spoštovani,
 
v skladu s Priporočili NIJZ  in Uredbo ministra za zdravje glede izvajanja množičnih dogodkov  zaradi corona virusa vas obveščamo, da prestavljamo za sredo predvideni Vanekov večer. Razgovor z dogovorjenima gostoma, dr. Lučko Kajfež Bogataj in dr. Petrom Novakom, bomo po dogovoru z njima organizirali še pred poletnimi počitnicami – predvidoma v juniju.
 
Hvala za razumevanje,
 
Marjan Šiftar,
podpredsednik uprave Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija

——————————————————-

Spoštovani, na že drugem letošnjem Vanekovem večeru, ki bo v PIŠK, v Murski Soboti, 11. marca ob 18.00 uri bosta gosta vrhunska in mednarodno ugledna strokovnjaka prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, Nobelova nagrajenka in prof. dr. Peter Novak.

]]>
Tudi minulo leto je bilo vsebinsko bogato in uspešno https://www.dr-siftar-fundacija.org/2020/03/tudi-minulo-leto-je-bilo-vsebinsko-bogato-in-uspesno/ Tue, 03 Mar 2020 19:49:02 +0000 https://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=8265 […]]]> 27. februar; zbor ustanoviteljev, na katerem žal ni bilo vseh ustanoviteljev Ustanove, je na svoji redni, letni seji obravnaval in podprl poročila za leto 2019 in program ter finančni načrt za leto 2020. Bistvene poudarke iz teh dokumentov lahko strnemo v nekaj zaključkov:

Tudi minulo leto je bilo izjemno dinamično in uspešno; bili smo vsestransko aktivni, prisotni na različnih področjih, organizirali številne dogodke tudi izven Vrta na Petanjcih (Tišina, M. Sobota, Lendava, Maribor, Ljubljana, Sevnica in Gorica-Italija). V Vrtu  pa je bilo letos še posebej živahno. Vse to se je odrazilo tudi v opazni medijski prisotnosti v lokalnem, regijskem, slovenskem in čezmejnem okviru. Potrjevali smo svojo vitalnost, živost, s svojo razvejano dejavnostjo smo sledili izhodiščem programa dela za 2019. leto: ohranjali smo kontinuiteto, nadaljevali z začetimi aktivnostmi in uresničevanjem nedokončanih nalog v 2018. letu; aktivno smo sodelovali v širših družbenih akcijah. Ustanova je z vso svojo dejavnostjo v preteklem letu utrjevala svojo javno prepoznavno identiteto in potrjevala  ugled  kot ene nesporno naj aktivnejših ustanov in sorodnih organizacij v Sloveniji. Ustanova je prejela zahvalno listino ZVVS za sodelovanje, MS MOMS pa je decembra sklenil, da bo Ustanova prejela ob Kulturnem prazniku, februarja 2020, občinsko priznanje za razvoj kulturne dejavnosti v občini.

Uspešno smo uresničevali  ambiciozen program ter svojo povezanost z okoljem; tudi v tem obdobju smo sodelovali s številnimi subjekti, partnerji, z nekaterimi smo tudi okrepili (Prekmursko društvo gen. Maistra) ali obnovili sodelovanje (PIŠK, Trstenjakova fundacija). Marsikaj smo organizirali z že tradicionalnimi partnerji in tudi nekaterimi novimi, med njimi tudi z uglednimi slovenskimi institucijami (SAZU, Mestni muzej Ljubljana, Cankarjev dom, Kulturni dom – Gorica). Sodelovali smo na številnih prireditvah v regiji in širšem, slovenskem okolju (Ljubljana, Izola, Sombotel, Dražgoše in druge lokacije); bili smo na številnih dogodkih ustanoviteljev Ustanove in drugih; zahvaljujoč našim sodelavcem in medijem smo  bili  prisotni v najširši javnosti – tudi v zamejstvu. Aktivno smo sodelovali v več širše družbeno pomembnih akcijah (podpora  Ustanova kandidaturi občine Lendava za “EPK 2025”,  Evropske poti reformacije). Izdali smo dve knjigi !

Skrbeli smo za Vrt spominov in tovarištva, ki je v dobri kondiciji; zasadili smo pet novih spominskih dreves  v Vrtu. Vrt so obiskale številne skupine obiskovalcev  iz različnih krajev v Sloveniji in tudi iz tujine  ter mnogi popotniki, turisti, kolesarji in več posebnih  gostov. V Vrtu in tudi drugje smo sami ali skupaj z drugimi partnerji organizirali  številne tradicionalne in druge dogodke. Izvedli smo vse že tradicionalne, dobro obiskane in odmevne dogodke, posebej naj omenimo: literarni natečaj – letos že deseti – zaključna prireditev je bila v začetku oktobra; Spominski dan UŠF – v spomin akad. dr. A. Vratuše; majska prireditev Naši zakladi; več Vanekovih večerov (aktualne okoljevarstvene in druge pomembne teme – človekove pravice); spominski pohodi – ob Dnevu državnosti in v okviru “Vaneča 2019”. Posebni dogodki v Vrtu so bili: že drugič uvodna delavnica mednarodnega Festivala poezije in vina; obisk društva TIGR, obisk PPZ ob njihovi 75-letnici ustanovitve; obisk VP RF in zasaditev spominskega drevesa v spomin vojakom RA na Murski fronti, aprila 1045; obisk ZVVS in Zveze društev Sever in obeležitev Dneva suverenosti; obisk in delovno srečanje PČZ. V Vrtu smo v oktobru odprli “Galerijo”  in v njej  razstavo akad. slikarja Igorja Banfija.

Minulo leto sta še posebej vsebinsko, organizacijsko, finančno in delovno intenzivno  zaznamovali dve stoletnici: priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in rojstva ustanovitelja Vrta in pobudnika ustanovitve Ustanove, častnega prof. dr.  Vaneka Šiftarja.

Aktivnosti v minulem letu potrjujejo in ilustrirajo tudi statistični podatki:

 • število vseh dogodkov (organizirala sama Ustanova, bila soorganizator, aktivno sodelovala): 84;
 • število novih dreves v Vrtu: 5;
 • število knjig  in publikacij, v katerih so informacije o Vrtu: 4;
 • število Vanekovih večerov in drugih javnih razprav: 6;
 • število vodenih skupin obiskovalcev v Vrtu: 22;
 • število obiskovalcev in udeležencev na vseh dogodkih: 3350;
 • število evid. obiskovalcev in udeležencev dogodkov Vrtu: 1350;
 • število partnerjev: 55;
 • število evidentiranih medijskih objav: 50.

Vse kar smo naredili in izvedli je rezultat  zavzetega dela številnih sodelavcev Ustanove, odličnih in razvejanih partnerskih, letos še razširjenih povezav in stalnega dobrega sodelovanja, podpore in pomoči ustanoviteljev Ustanove za zagotavljanje nujno potrebnih stabilnih pogojev za delovanje Ustanove in donatorjev, ki so na različne načine podpirali dejavnost Ustanove (sofinanciranje projektov, materialne donacije, popusti za posamezne storitve) in s tem omogočali izvedbo planiranih projektov in nalog. V tem okviru pa je utemeljeno posebej poudariti   vsestransko in stalno podporo in konkretno pomoč občine Tišina – domicilne občine in soustanoviteljice Ustanove. Ob sicer nekaj stalnih podpornih občinah v Prekmurju nismo uspeli razširiti kroga formalnih ustanoviteljev.

V letu 2020 bomo v skladu z Aktom o ustanovitvi in statutom  Ustanove; Dolgoročnim načrtom razvoja in vzdrževanja Vrta spominov in tovarištva in Poročilom o dejavnosti Ustanove v 2019. letu  ohranjali kontinuiteto delovanja: skrb za Vrt spominov in tovarištva, tradicionalne prireditve, odprtost Vrta za obiske in  za sodelovanje z ustanovitelji in z drugimi partnerji; nadaljevali z začetimi aktivnostmi in uresničevanjem nedokončanih nalog v 2019. letu; sodelovali v širših družbenih akcijah v katerih Ustanova že sodeluje in tudi drugih.

Zbor je, na podlagi poročila nadzornega odbora Ustanove, tudi pozitivno ocenil celotno poslovanje uprave oz. Ustanove, ki je, tako kot že leta poprej temeljilo na aktivni podpori ustanoviteljev in kontinuirani aktivnosti za pridobivanje finančnih in nefinančnih donacij ter poudarjeni vlogi prostovoljstva, stalnem usklajevanju prihodkov in odhodkov in racionalnem gospodarjenju. Zbor je tudi  podprl v skladu s temi usmeritvami pripravljen finančni načrt Ustanove za leto 2020.”

[See image gallery at www.dr-siftar-fundacija.org] ]]>
V spomin na profesorja Urbana https://www.dr-siftar-fundacija.org/2020/03/v-spomin-na-profesorja-urbana/ Tue, 03 Mar 2020 19:46:55 +0000 https://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=8263 […]]]> Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija je 27. februarja že tretjič obeležila Spominski dan Ustanove – v spomin na svojega častnega člana in dolgoletnega sodelavca, akad. dr. Antona Vratušo. Dr. Vratuša je skupaj z ustanoviteljem Vrta spominov in tovarištva na Petanjcih in pobudnikom ustanovitve Ustanove, zaslužnim  profesorjem  dr. Vanekom Šiftarjem, po njegovi smrti pa z njegovimi nasledniki in številnimi sodelavci Ustanove sooblikoval in soustvarjal projekt, ki je prepoznaven in cenjen v domačem, širšem slovenskem in mednarodnem okolju. Njegove ideje, zamisli, vizije tudi po letu 2017, ko se je poslovil, živijo z Ustanovo in njenimi sodelavci.

Letošnje priznanje Mestne občine Murska Sobota ob slovenskem kulturnem prazniku je bilo poklon tudi dr. Vratuši in vsem, ki so zaslužni za nastanek, razvoj in skrbno vzdrževanje Vrta spominov in tovarištva ter 25. letnemu uspešnemu delu Ustanove. V obrazložitvi so med drugim zapisali, da “Ustanova kroji izjemne dosežke na področju kulture, s katerimi daje poseben utrip mestu Murska Sobota, dviga raven kulturne razsežnosti ter daje neprecenljiv prispevek h kulturni ozaveščenosti”.

Slovesnost ob Spominskem dnevu je imela temeljno sporočilo, da se potovanje nadaljuje, vztrajno, zagnano in predano. In, da ostaja pri tem naš vzornik dr. Anton Vratuša: upornik, borec in domoljub, ki v boju za domovino in pravičnost tudi v najtežjih trenutkih ni poznal strahu in ni stopil nazaj. Bila je prispevek Ustanove tudi  k obeleževanju 75-letnice konca 2. svetovne vojne in zmage nad fašizmom in nacizmom.

Osrednji del slovesnosti je bil razgovor z dr. Aleksandrom Volkom iz Trsta, ki ga je vodil podpredsednik uprave Ustanove Marjan Šiftar, o izjemno zanimivem poglavju Vratuševega in slovenskega partizanstva. Dr. Vratuša je bil, po samoosvoboditvi taboriščnikov v italijanskem koncetracijskem taborišču na otoku Rab, formiranju Rabske brigade (Vratuša je bil namestnik njenega komandanta) in njenem prihodu na Mašun predviden za odhod in delovanje v Prekmurju. Zaradi spleta okoliščin pa je bil kot posebni odposlanec vojaškega in političnega vodstva slovenskega partizanskega gibanja poslan k političnemu in vojaškemu vodstvu italijanskega antifašističnega gibanja v severni Italiji. Z ilegalnim imenom “profesor Urban” je dr. Vratuša vzdrževal to zvezo od oktobra 1943. do pozne jeseni 1944. leta. Sogovornika sta v razgovoru osvetlila številne vidike in pomen te misije, od težav in zapletov pri ilegalnih “potovanjih”, do vsebine razgovorov z italijanskim  partizanskim vodstvom in tudi razlik v pogledih na urejanje povojne meje med Italijo in Slovenijo oz. Jugoslavijo. Osvetlil je številne zanimive podrobnosti o tem delovanju dr. Vratuše. Posebej in širše je obrazložil velik pomen te misije za sodelovanje slovenskega in italijanskega partizanskega gibanja, ki je bila edina znana povezovalna zveza med dvema odporniškima gibanjima med 2. svetovno vojno sploh.

Dr. Volk, je sodeloval z dr. Vratušo že pri pripravi njegove monografije o Rabski brigadi, ki je izšla tudi v Italiji ter tudi že pri pripravljanju njegovih zapiskov o delovanju “profesorja Urbana” za knjižno izdajo. Že nekaj časa pa pripravlja posthumno knjižno izdajo z avtentičnimi zapisi, komentarji in spomini “profesorja Urbana”, ki bo predvidoma izšla v začetku prihodnjega leta pri založbi Beletrina in bo nedvomno dragocen vir za razumevanje zgodovine in aktualnih slovensko-italijanskih odnosov.

Slovesnost je z izbranim programom domoljubnih in partizanskih pesmi obogatila Marjetka Popovski iz Izole s svojo glasbeno skupino in dala zaključku slovesnosti še poseben, dodaten simbolni pomen s primorsko himno “Vstala Primorska”. ”

[See image gallery at www.dr-siftar-fundacija.org] ]]>
Spominski dan Ustanove – Potovanje profesorja Urbana https://www.dr-siftar-fundacija.org/2020/02/spominski-dan-ustanove-potovanje-profesorja-urbana/ Mon, 17 Feb 2020 07:12:26 +0000 https://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=8259 […]]]> Vljudno vabljeni na Spominski dan Ustanove v spomin na častnega člana, akademika dr. Antova Vratušo in ob 75. obletnici osvoboditve.

Svečanost bo v četrtek, 27. februarja 2020, ob 18. uri v Pokrajinski in študijski knjižnici, Murska Sobota.

Na svečanosti sodelujeta častna gosta:

 • dr. Aleksander Volk, zgodovinar iz Trsta in
 • marjetka Popovski.

]]>
Matjaž Jež: “Pomurje in Pohorje povezujejo mokrišča, ki so zibelka biotske raznovrstnosti.” https://www.dr-siftar-fundacija.org/2020/02/matjaz-jez-pomurje-in-pohorje-povezujejo-mokrisca-ki-so-zibelka-biotske-raznovrstnosti/ Mon, 17 Feb 2020 07:06:54 +0000 https://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=8248 […]]]> Murska Sobota, 12. februar – Letošnji prvi Vanekov večer je Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija (UŠF) v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti namenila varstvu narave v Pomurju in na Pohorjur v povezavi s Spomenico za varstvo prirode in prirodnih spomenikov iz leta 1920. Ta je po navedbah gosta večera profesorja biologije in magistra bioloških znanosti Matjaža Ježa, ki je slovenskem severovzhodu že desetletja znan kot varuh narave, glasnica omrežja izbranih varstvenih območij z imenom Natura 2000. “Ali ste vedeli, da je bilo prvo zavarovano območje v Prekmurju oz. Pomurju leta 1950 park Fazanerija v Murski Soboti? In kaj imamo danes od tega? Bolj ali manj nogomet! Kakšno je eno od sporočil pokojnega filozofa in ekologa prof. Štefana Smeja? Da namreč poplavni svet ob reki Muri s poplavnimi gozdovi pripada reki Muri! Toda pozidavanje tega območja in intenzivno kmetovanje kažeta, da temu ni tako. Ali vam je znano, da sta kandidata za zaščito po mednarodni konvenciji iz leta 1971, sprejeti v iranskem mestu Ramsar, tudi mokrišča Mure in Drave in da so med ramsarska mokrišča pri nas uvrščeni Sečoveljske soline, Škocjanske jame in Cerkniško jezero?”
 
Tako je prof. Jež, ki živi v Mislinji, kjer vodi Društvo narava Pohorja in se posveča ohranjanju narave, zbujal radovednost občinstva. Primerna udeležba in zavzeta razprava tako imenovanih “borcev za Muro” potrjujeta, da je po Ježevi formulaciji bistvo varstva narave v odnosu – ali nam kaj pomeni ali pač ne, vse ostalo so metode. Nekatere zgodbe  na podlagi Spomenice iz januarja leta 1920, s katero je trinajst uglednih strokovnjakov muzejskega društva v Ljubljani pozvalo pokrajinsko vlado Slovenije, naj začne sistematično varovati naravo v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS), so zgodbe o uspehu – kot je recimo zaščita Triglavskega narodnega parka -, nekatere zgodbe pa že celo stoletje čakajo na uspeh. Spomenica seveda še ni mogla zajemati Prekmurja, ker je bila ta pokrajina šele priključeno h kraljevini SHS, vsekakor pa je – po besedah nekdanjega direktorja Zavoda za varstvo narave v Mariboru – pravzaprav nekakšna glasnica omrežja izbranih varstvenih območij znanih pod imenom Natura 2000, ki pokriva velik del današnje Slovenije, vključno s Prekmurjem.
 
Predavatelj, ki se je poklicno ukvarjal z raziskovanjem in vrednotenjem narave od koroške Pece do Lendavskih goric ter od Goričkega do haloških gričev, je spomnil, da je reka Mura že vključena v Unescov biosferni sistem zaščite Mura-Drava-Donava, in da so mokrišča, ki so zibelka biotske raznovrstnosti tista, ki povezujejo ravninsko Pomurje s hribovitim Pohorjem. Voda je vir življenja je ponovil naravovarstvenik Jež, rekoč, da so naši predniki to častili tako, da so na vodnih izvirih postavljali svetišča. Ramsarska kovencija, ki jo je Jugoslavija sprejela že leta 1977, Slovenija pa leto dni po osamosvojitvi, letos poudarja:mokrišča so zibelka biotske raznovrstnosti. Če so se na reko Muro vrnili bobri, se bo treba naučiti živeti v sožitju z njimi, vsekakor pa Muri še vedno grozi – rečeno v prispodobi – sedmeroglavi zmaj: ne samo zajezitev z elektrarnami, ampak tudi onesnaženost (nekoč je nosila sramotni vzdevek Rio Negro), zato je treba vztrajati pri gradnji čistilnih naprav in še marsikaj postoriti, da bo reka spet smaragdno zelena in bo tekla brez ovir.
 
]]>
Priznanje MOMS za uspešno delo na področju kulture https://www.dr-siftar-fundacija.org/2020/02/priznanje-moms-za-uspesno-delo-na-podrocju-kulture/ Sun, 09 Feb 2020 10:59:57 +0000 https://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=8236 […]]]> Murska Sobota, 7. februarja 2019 – Mestna občina Murska Sobota je pred slovenskim kulturnim praznikom tradicionalno, letos že petindvajsetič, podelila priznanja, plakete in nagrade za kulturne dosežke. Med letošnjimi prejemniki priznanja je tudi Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, in sicer za uspešno delo na področju kulture.

V obrazložitev ob podelitvi so zapisali:

Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija s sedežem na Petanjcih svojemu poslanstvu in viziji uspešno in v vseh pogledih nadvse aktivno sledi že od leta 1996, ko je bila ustanovljena. Med njenimi ustanovitelji je tudi MOMS.

Poleg primarne skrbi za ohranjanje in razvoj Vrta spominov in tovarištva daje fundacija vzporedno zavidljivo angažirano in uspešno močan poudarek področju kulture, kar so v letu 2019, ob 100. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in prav tako ob 100. obletnici rojstva dr. Vaneka Šiftarja, ustanovitelja Vrta spominov in tovarištva, več kot potrdili – ne le z izredno aktivnim članstvom v iniciativnem odboru za obeleževanje obletnice, ampak tudi sicer z lastnimi aktivnostmi, s sodelovanjem z drugimi in nasploh izkazovanjem podpore drugim, kar je v sodobnem času vse bolj redkost in prav zato še toliko dragocenejša vrlina.

Slovesno kot so prekmursko leto s predstavitvijo monografije dr. Uroša Lipuščka Prekmurje v vrtincu pariške mirovne konference začeli, so ga tudi končali s tretjim Vanekovim zbornikom Vanekovo stoletje.  Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija s člani organov, ki ga sestavljajo uprava (predsednik Ernest Ebenšpanger, podpredsednik Marjan Šiftar), programski svet in nadzorni odbor, kroji izjemne dosežke na področju kulture, s katerimi dajejo poseben utrip mestu Murska Sobota, dvigajo raven kulturne razsežnosti ter dodajajo neprecenljiv prispevek h kulturni ozaveščenosti.

Priznanje, podelil ga je župan mestne občine dr. Aleksander Jevšek, sta v imenu UŠF prevzela predsednik uprave Ernest Ebenšpanger in predsednica programskega sveta dr. Klavdija Sedar.

Ob Ustanovi dr. Šiftarjeva fundacija sta letošnja dobitnika priznanj ob prazniku kulture v mestni občini Murska Sobota še fotograf Lado Klar, prejemnik nagrade za življenjsko delo, in glasbena skupina džeZZva, prejemnica plakete MOMS za pomembne glasbene dosežke v zadnjih dveh letih.

Predvečer slovenskega kulturnega praznika v nabito polni gledališki dvorani Park pa je s svojim za to priložnost tenkočutnim izborom glasbe obogatil Vlado Kreslin.

[See image gallery at www.dr-siftar-fundacija.org] ]]>
Vanekov večer – mag. Matjaž Jež – O varstvu narave v Pomurju in na Pohorju https://www.dr-siftar-fundacija.org/2020/02/vanekov-vecer-mag-matjaz-jez-o-varstvu-narave-v-pomurju-in-na-pohorju/ Mon, 03 Feb 2020 07:45:23 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=8232 […]]]> Spoštovani,

januarja leta 1920 je trinajst uglednih posameznikov in strokovnjakov Odseka za varstvo prirode Muzejskega društva v Ljubljani napisalo Spomenico in pozvalo Pokrajinsko vlado Slovenije, naj začne sistematično varovati naravo v Kraljevini SHS.

O njej in njenem pomenu ter varstvu narave v Pomurju in na Pohorju bo tekla beseda na prvem letošnjem Vanekovem večeru, ki bo v sredo, 12.februarja 2020 ob 17.uri v PIŠK v M. Soboti.

Gost bo mag. Matjaž Jež.

Veselimo se vaše udeležbe !

]]>
Poslovil se je Ernest Ružič https://www.dr-siftar-fundacija.org/2020/01/poslovil-se-je-ernest-ruzic/ Sat, 11 Jan 2020 21:03:27 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=8221 […]]]> PETANJCI, 11. januarja 2020 – Pretresla nas je jutranja vest, da nas je zapustil naš Erni.

Komaj se je začelo leto, v katerem naj bi izšla  monografija njegovih najzanimivejših spominov o novinarskem delu med zamejskimi Slovenci, predvsem v Avstriji in na Madžarskem, se je še pred njenim izidom moral za vedno posloviti Ernest Ružič, upokojeni novinar, pisatelj, pesnik in tudi dolgoletni aktiven sodelavec Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija. Bil je naš dolgoletni nepogrešljivi sodelavec, aktiven član programskega sveta ustanove od njenih začetkov. Neizbrisljivo sled o delu ustanove pa je zapustil tud v svojih javno objavljenih člankih v različnih medijih. Bil je sourednik več zbornikov, ki jih je izdala ustanova. V njih je sodeloval tudi kot avtor publicističnih prispevkov, najpogosteje o aktualnih narodnostnih vprašanjih. Pečat, ki ga je s svojim delom dal ustanovi, je neizbrisljiv, njegovo slovo pa pušča vrzel na področju, s katerim se je s predanostjo in samo njemu lastno srčnostjo ukvarjal.

Svoje bogato in ustvarjalno poklicno pot je posvetil novinarstvu, predvsem spremljanju problematike slovenskih narodnostnih skupnosti na Madžarskem in v Avstriji. Poklicno novinarsko pot je začel leta 1965 na RTV Slovenija in čeprav je vso službeno kariero preživel v okrilju nacionalne RTV hiše, je bilo njegovo delo raznoliko in zanimivo – od dopisnika Radia Slovenija iz Pomurja, novinarja v uredništvu oddaj za Slovence po svetu, redaktorja televizijske oddaje Mostovi-Hidak – do specializiranega novinarja za spremljanje problematike zamejskih  Slovencev v Porabju na Madžarskem in v Avstriji. Bil je tudi zunanji sodelavec več slovenskih časopisnih hiš, posebej pa se je angažiral pri zamejskih medijih.

Ob angažiranem novinarskem delu si je znal vzeti čas za še eno veliko ljubezen življenja –literarno ustvarjanje. Izdal je tri romane in osem pesniških zbirk, med njimi nekatere v sodelovanju z drugimi avtorji. 

Leta 2011 ga je  takratni predsednik  države dr. Danilo Turk odlikoval z redom za zasluge Republike Slovenije za razvoj in ohranjanje Slovencev na Madžarskem in za ustvarjanje plodnih stikov in sodelovanja med Madžarsko in Slovenijo.

Sodelavec, delovni tovariš, prijatelj, naš dragi Erni nam bo ostal v trajnem spominu.

Vodstvo Ustanove

]]>
Tradicionalno druženje ob listju https://www.dr-siftar-fundacija.org/2019/12/tradicionalno-druzenje-ob-listju-3/ Mon, 02 Dec 2019 08:40:49 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=8193 […]]]> PETANJCI, 29. novembra 2019 – Tradicionalna jesenska akcija Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija DRUŽENJE OB LISTJU je letos zaradi tople jeseni in deževnih dni počakala do predzadnjega novembrskega dne, sicer pa se je vsakoletna zgodba ponovila . Delo in druženje sta tudi tokrat povezala sodelavce, podpornike in prijatelje fundacije. Družno smo pograbili letošnjo bogato bero listja, ki so ga pred zimskim počitkom odložila spominska drevesa v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih. Ob delu in druženju smo se razveselili tudi večje skupine obiskovalcev – članov Združenja borcev in simpatizerjev KO Bodonci, ki so si z zanimanjem ogledali spominska drevesa in prisluhnili zgodbam o njih.

[See image gallery at www.dr-siftar-fundacija.org] ]]>
Vanekovo stoletje (Porabje) https://www.dr-siftar-fundacija.org/2019/11/vanekovo-stoletje-porabje/ Thu, 28 Nov 2019 19:44:58 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=8210

]]>