Ustanova Dr. Šiftarjeva fundacija http://www.dr-siftar-fundacija.org Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih Mon, 12 Mar 2018 07:39:53 +0000 sl-SI hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.4 http://www.dr-siftar-fundacija.org/wp-content/uploads/2017/02/cropped-579998_316600125083015_1650069289_n-50x50.jpg Ustanova Dr. Šiftarjeva fundacija http://www.dr-siftar-fundacija.org 32 32 Ustanovitelji pohvalili delo fundacije http://www.dr-siftar-fundacija.org/2018/02/ustanovitelji-pohvalili-delo-fundacije/ Mon, 26 Feb 2018 08:24:30 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=6792 […]]]> Tišina, 23. februar 2018. Tokratni zbor ustanoviteljev Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije je bil na Tišini, kjer je bila v drugem delu spominska prireditev v čast in spomin častnega člana in prvega predsednika Programskega sveta akademika dr. Antona Vratuše. Med gosti sta bila tudi Tit Turnšek in akademik dr. Boštjan Žekš. Zbor je vodil dosedanji in novi predsednik Uprave Ernest Ebenšpanger, delo in naloge pa sta predstavila podpredsednik Marjan Šiftar in mag. Franc Kuzmič. Udeleženci so prejeli novo, dopolnjeno izdajo vodnika Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih, ki ga je uredila dr. Tanja Simonič Korošak, posvečen pa je spominu akademika dr. Antona Vratuše, prvega predsednika Programskega sveta, častnega člana Ustanove in vseskozi aktivnega sodelavca pri snovanju novih idej pri delu Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije.

Podpredsednik Uprave Marjan Šiftar je pripravil obširno pisno poročilo o dejavnosti fundacije in v razpravi izpostavil vsebinske poudarke. Na osnovi konkretnih aktivnosti je ocenil, da je Uprava v minulih štirih letih uresničila temeljne naloge s poudarkom na skrbi za ohranjanje in razvoj Vrta spominov in tovarištva na Petancih. Slednje se vidi tako v ohranjanju, kakor tudi širitvi spominskega dela vrta z novimi drevesi od Trsta do Šarvara na Madžarskem. Ko je omenil sodelovanje z mestom Šarvar je izpostavil, da se je na Petanjcih župan tega mesta opravičil za trpljenje taboriščnikov v tem mestu med drugo svetovno vojno, pa tudi za madžarsko okupacijo Prekmurja. To je doslej nasploh prvo opravičilo z madžarske strani. V Vrtu spominov in tovarištva so našteli 7 tisoč registriranih obiskovalcev, v tem času se je zvrstilo 32 Vanekovih večerov, bila uspešno organizirana številna srečanja in doslej izdanih okoli trideset monografij, odmevnih v Sloveniji in predstavljenih tudi v tujini, na zadnje na Dunaju.

Zvrstili so se vsi tradicionalni in novi dogodki, prireditve, kot so majska prireditev “Naši zakladi“, Literarni natečaj, vsebinsko bogati Vanekovi večeri, počastitev 500-letnice začetka reformacije, začele so se priprave na počastitev 100-letnice priključitve Prekmurja k matični Sloveniji, koncerti, likovne razstave, spominski pohodi in še veliko drugega, podrobno zapisanega v poročilu Uprave v letu 2017.

Ustanova je nadaljevala sodelovanje s Slovenci v Porabju, na avstrijskem Štajerskem, s Panonskim inštitutom v Pinkovcu na avstrijskem Gradiščanskem, s šolami in drugimi ustanovami, še posebej pa z občino Tišina.

Bogat in vsebinsko pester je tudi program za letošnje leto, in sicer nadaljevanje že uveljavljenih prireditev in tudi več novih. Gre za aktualne družbene teme, v katerih bo sodelovala Ustanova: priprave na počastitev 100-letnice priključitve Prekmurja k matični Sloveniji, obeležitev Mednarodnega dneva holokavsta nad Romi, ohranjanje vrednot NOB in spomina na žrtve fašizma in nacizma med 2. svetovno vojno, počastitev svetovnega dneva čebel (20. maj), sodelovanje pri nastajanju rekreacijskega centra, sodelovanje v programih evropskega leta kulturne dediščine, ustanova bo spremljala aktivnosti pri nastajanju in uresničevanju projektov Muzej židovske, romske in protestantske kulture v Murski Soboti, pri pobudi občine Lendava za pridobitev kandidature za Evropsko prestolnico kulture leta 2025 in še česa. Velika pozornost po namenjena Vrtu spominov in tovarištva. V programu je priprava novih monografij, med katerimi je tretji Vanekov zbornik in strokovno-znanstvena konferenca ob 100-letnici rojstva dr. Vaneka Šiftarja v letu 2019, in sicer v sodelovanju z Univerzo v Mariboru.

Obeta se pestro leto dejavnosti Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije, ki se je začelo s prvim Vanekovim večerom, ko je o Kitajski govoril član Programskega sveta dr. Uroš Lipušček in nadaljevalo s spominsko prireditvijo v čast in spomin akademika dr. Antona Vratuše z naslovom „Pod Vranovo vrbo in hrastom.“ Sprejeta je bila tudi odločitev, da bo poslej 21. februar spominski dan Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije v spomin na akademika dr. Antona Vratušo.

]]>
21. februar je Vranov spominski dan http://www.dr-siftar-fundacija.org/2018/02/21-februar-je-vranov-spominski-dan/ Mon, 26 Feb 2018 07:20:08 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=6768 […]]]> TIŠINA, 23. februarja 2018 – Lansko poletje se je za vedno poslovil akademik, dolgoletni sodelavec ter častni član Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija, dr. Anton Vratuša, ki je skupaj z ustanoviteljem Vrta spominov in tovarištva dr. Vanekom Šiftarjem, po njegovi smrti pa z njegovimi nasledniki in številnimi sodelavci fundacije, sooblikoval in soustvarjal projekt prepoznaven in cenjen v domačem, širšem slovenskem in mednarodnem okolju. Na prvi skupščini ustanoviteljev fundacije po njegovi smrti, bila je 23. februarja na Tišini, so ustanovitelji sprejeli odločitev, da bo poslej 21. februar, rojstni dan dr. Antona Vratuše, Vranov spominski dan.

Sklep je predsednik uprave Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija Ernest Ebenšpanger javno razglasili še isti dan na spominski slovesnosti z naslovom POD VRANOVO VRBO IN HRASTOM, ki je bila po letni skupščini ustanoviteljev v kulturni dvorani Občine Tišina. Z nagovoroma sta se akademiku, mislecu, rojaku, dolgoletnemu sodelavcu, predvsem pa človeku, ki je znal, zmogel in hotel narediti, spremeniti, izboljšati in zmeraj znova stopati po še neuhojenih poteh, poklonila župan Občine Tišina Franc Horvat, v osrednjem govoru pa članica programskega sveta Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija dr. Vera Klopčič. V nadaljevanju njen govor v celoti objavljamo:

»Akademik dr. Anton Vratuša je bil izredna osebnost v slovenskem prostoru, izjemen kot človek, prijatelj, ki je bil obenem patriot in svetovljan. V svojem znanstvenem delu, ustvarjalnosti in političnem udejstvovanju je zapustil neizbrisen pečat. Vse, ki smo z njim sodelovali, je prevzel z iskrenim zavzemanjem za razvoj človeštva in uveljavljanje humanističnih načel ter s takojšnjim delovanjem v konkretnih situacijah tam, kjer je bilo ogroženo spoštovanje človekovih pravic in človeškega dostojanstva.

Dr.Vratuša je poglobljeno preučeval dogodke na mednarodnem prizorišču ter lucidno zaznaval konfliktna področja, ki bi lahko ogrozila humanizem in demokracijo – v Sloveniji, v Evropi in v svetu nasploh. Njegovi sodelavci so že orisali njegovo delo politika in diplomata. Spominjajo se ga kot enega uglednih slovenskih politikov, ki kljub pomembnim funkcijam v državnih in mednarodnih ustanovah nikoli ni opustil svoje slovenske identitete, jezika in kulture. Takšno je bilo tudi njegovo delovanje v vlogi dolgoletnega predsednika Odbora za preučevanje narodnih manjšin pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, katerega članica sem. Za seje se je temeljito pripravil: preučil je gradivo za vsako točko dnevnega reda, zbiral podatke o položaju posameznih manjšinskih skupnosti ter prisluhnil predstavnikom teh skupnosti in strokovnjakom. Bil je pobudnik urejanja pravnega položaja slovenske skupnosti na avstrijskem Štajerskem v začetku devetdesetih let 20. stoletja, urejanja položaja romske skupnosti, ter tudi nemške in drugih ustavno nepriznanih skupnosti v Republiki Sloveniji, saj se je zavzemal za pravično, univerzalno in nediskriminatorno obravnavo vseh vprašanj. V tem oziru je zgodovinsko pomembna perspektiva njegovih prizadevanj, ki odpira poti za utrjevanje sodobnih demokratičnih načel v slovenski družbi.

Štejem si v čast, da sem imela v svojem dolgoletnem delu in raziskovanju položaja in pravnega varstva manjšin na Slovenskem in zamejstvu priložnost sodelovati z akademikom Vratušo v tem Odboru in da sem tako postala del aktivnega gibanja za spoštovanje človekovih pravic, etnične identitete in osebnega dostojanstva slehernega posameznika. Odbor seveda nadaljuje svojo pomembno nalogo pod vodstvom akademika dr. Jožeta Pirjevca.

Na koncu bi rada omenila nekaj drobcev iz najinega sodelovanja v večletnem mednarodnem projektu »Živeti z mejo«. Med drugim smo novembra leta 2007 v Murski Soboti pripravili znanstveni posvet na temo: »Panonski prostor in ljudje ob dvojni tromeji« ter izdali zbornik, v katerem so zbrani referati s prej omenjenega posveta, namenjeni tako akademski kot širši strokovni javnosti. Projekt se je osredotočal na razpravo o možnostih tolerantnega sožitja različnih narodov in manjšin v obmejnih prostorih in možnostih nadaljnjega vsestranskega trajnostnega razvoja teh regij, ki naj bi temeljil na bogastvu različnosti, medsebojnemu sodelovanju in ne na izključevanju. Bilo je več odmevnih znanstvenih srečanj – v Gorici, Ljubljani in v Murski Soboti. Kadar koli sem v imenu programskega sveta projekta prišla na pogovore o organizaciji in izvedbi posvetov k predstavnikom tamkajšnjih oblasti in skupnosti, še zlasti v Murski Soboti, je bilo dovolj omeniti ime dr. Antona Vratuše in vsi so bili pripravljeni na sodelovanje.
Akademik Vratuša je bil predsednik programskega sveta tega projekta, jaz pa podpredsednica. Ko sem na nekem srečanju omenila, da je on » duša tega projekta«, se je nasmehnil in dejal: » No, potem si pa ti dušica«. Tako sva skupaj uredila nekaj zbornikov in vsako besedilo je temeljito prebral, k osnutku uvodnih misli pa sem vedno dobila natančne, z njegovo roko zapisane pripombe in sugestije, kaj je treba dodati ali izpustiti.
Z iskrenim spoštovanjem in hvaležnostjo ohranjam dr. Antona Vratušo, akademika, slavista in humanista v svojem spominu.«

V kulturnem programu ob razglasitvi spominskega dneva , katerega rdeča nit je bila Vranova vseživljenjska povezanost z domačo pokrajino in njenimi ljudmi, kajti bil je človek s koreninami in krili, kozmopolit in domoljub, so sodelovali interpreta besedil Gabrijela Granfol Peurača in Boštjan Rous,vokalna skupina Iskrice in glasbena skupina Ethnotrip, po scenariju sodelavke fundacije Irme Benko pa so spominski dogodek obogatili tudi s kratkim odlomkom iz televizijskega dokumentarca Dolga je pot od nekje do nekoč, ki ga je ob Vratuševi stoletnici za program TV Slovenija pripravil Bojan Peček. Spominsko slovesnost posvečeno akademiku dr. Antonu Vratuši so zaključili s simbolno izročitvijo cvetlične posodice narejene iz goričke gline, v katero so bili posajeni prvi znanilci pomladi – murski zvončki, ki so se od Mure razrasli vse do Vrta spominov in tovarištva na Petanjcih, družini Šiftarjevih, ki jo je položila na grob dr. Vaneka Šiftarja na ljubljanskih Žalah.

[See image gallery at www.dr-siftar-fundacija.org] ]]>
Kitajska najhitreje razvijajoča se svetovna velesila http://www.dr-siftar-fundacija.org/2018/02/kitajska-najhitreje-razvijajoca-se-svetovna-velesila/ Mon, 05 Feb 2018 06:51:19 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=6751 […]]]> Murska Sobota, 1. februarja 2018 – Prvi Vanekov večer v letu 2018, že tradicionalen in javno prepoznaven projekt Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija, je s temo naslovljeno Kitajsko stoletje? in gostom, dr. Urošem Lipuščkom, aktualnim dopisnikom RTV Slovenija na Kitajskem, ki so ga organizatorji tokrat pripravili v soboškem hotelu Diana, pritegnil izjemno pozornost pomurske javnosti.

Dr. Uroš Lipušček je v daljšem, vsebinsko bogatem in izjemno aktualnem pogovoru razčlenil vse najpomembnejše politične, ekonomske in razvojne poudarke zadnjega, 19. kongresa Komunistične partije Kitajske, na katerem je bila sprejeta razvojna vizija kitajske družbe in države za naslednja desetletja. Poglobljeno je razčlenil vlogo aktualnega kitajskega predsednika in politiko partije. S številnimi konkretnimi ilustracijami je orisal notranjepolitično, socialno in ekonomsko stanje ter značilnosti hitrega vsesplošnega razvoja, ki potrjujejo izjemno pomembno vlogo Kitajske v mednarodnem oziroma globalnem okviru, in perspektive, da država postane sredi tega stoletja prva svetovna velesila v vseh pogledih. S silovitim razvojem v zadnjih nekaj desetletjih je namreč že postala druga velesila sveta – takoj za ZDA.

Posebej se je dotaknil tudi vseh aktualnih vidikov mednarodnega položaja Kitajske in njenih odnosov in politike do Evropske unije, dogajanj na korejskem polotoku, razmer v Južnokitajskem morju, posebej pa je predstavil tudi pomen in namen »svilene poti« ter vse relevantne vidike kitajsko-ameriških odnosov. Dotaknil se je tudi slovensko-kitajskih odnosov in opozoril na možne dolgoročnejše posledice zapletov pri vodenju aktualne preiskave slovenske policije o delovanju tajvanske kriminalne združbe v Sloveniji.

[See image gallery at www.dr-siftar-fundacija.org] ]]>
Vanekov večer – dr. Uroš Lipušček – Kitajsko stoletje ? http://www.dr-siftar-fundacija.org/2018/01/vanekov-vecer-dr-uros-lipuscek-kitajsko-stoletje/ Tue, 30 Jan 2018 06:32:42 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=6748 Vabimo vas na Vanekov večer z Urošem Lipuščkom, ki bo v četrtek, 1. februarja 2018, ob 18. uri v Hotelu Diana v M. Soboti.

]]>
Ivo ima za vselej prekmurski vizum (Slovenske novice) http://www.dr-siftar-fundacija.org/2017/12/ivo-ima-za-vselej-prekmurski-vizum-slovenske-novice/ Mon, 11 Dec 2017 07:15:16 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=6813 See image gallery at www.dr-siftar-fundacija.org] [See image gallery at www.dr-siftar-fundacija.org] ]]> Ivo med 10 in 13 http://www.dr-siftar-fundacija.org/2017/12/ivo-med-10-in-13/ Mon, 11 Dec 2017 06:57:10 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=6705 […]]]> Murska Sobota, 8. december 2017 – Zaključni in eden najodmevnejših dogodkov, ki jih je v sodelovanju z drugimi ustanovami in organizacijami pripravila Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija v letu 2017, je bil obisk legende slovenske in svetovne košarke Iva Daneua v Murski Soboti. Po sprejemu na sedežu fundacije na Petanjcih so se druženja z njim razveselili udeleženci košarkarske šole na soboški prvi osnovni šoli, letos najboljši košarkarski šoli v državi, zvečer pa je bil Ivo Daneu skupaj z avtorjem knjige IVO MED 10 in 13 Bojanom Budjo gost srečanja v soboški pokrajinski in študijski knjižnici. Številnim obiskovalcem, med njimi so bili tudi prijatelji košarkarske legende Milan Kučan, Vlado Kreslin, Geza Erniša in Geza Vogrinčič, sta avtor in njegov portretiranec razkrila zanimive zgodbe ter obudila spomine na zlata leta slovenske in jugoslovanske košarke, ki smo jih letos podoživljali z novo izjemno uspešno slovensko košarkarsko generacijo. Ivo Daneu je za jugoslovansko reprezentanco do leta 1970 odigral več kot 200 mednarodnih tekem ter na evropskih in svetovnih prvenstvih z njo osvojil več medalj. V srebrni reprezentanci svetovnega prvenstva leta 1967 je bil izbran za najboljšega igralca prvenstva, vrhunec njegove kariere pa je bila zlata medalja leta 1970 na svetovnem prvenstvu v Ljubljani.
V pogovoru, ki ga je povezoval Marjan Šiftar, dober poznavalec in ljubitelj slovenske košarke ter prijatelj obeh gostov, so obiskovalci spoznali zanimive zgodbe iz življenja košarkarske legende zapisane v knjigi s simbolnim naslovom posvečeni življenjskemu jubileju, njegovemu 80. rojstnemu dnevu, pa tudi kakšno dodatno podrobnost, ki jo je razkril pred prekmurskim občinstvom. Avtor monografije Bojan Budja in portretiranec Ivo Daneu sta publiki zaupala tudi, da ju z našo pokrajino povezujejo iskrene prijateljske vezi, spomini na pretekla nepozabna doživetja ter lepote pokrajine in prijetni ljudje, med katere se oba še vedno rada vračata. Organizatorji so jima v spomin na obisk v deželi ob Muri podarili originalni prekmurski cekar, ki seveda ni bil prazen.
Večer so popestrili glasbeniki Marjan Farič, Boris Vučkič, Moira in njen sin Urh, pred zdravico z vinom, ki ga je ob visokem življenjskem jubilej košarkarske legende posebej polnil ugledni vinar Danilo Steyer, pa je Ivo Daneu tudi pri podpisovanju knjig dokazal svojo srčnost. Kljub boleči roki je k vsakemu podpisu dodal še posvetilo.

[See image gallery at www.dr-siftar-fundacija.org] ]]>
Še eno uspešno leto fundacije http://www.dr-siftar-fundacija.org/2017/12/se-eno-uspesno-leto-fundacije/ Sun, 10 Dec 2017 13:38:40 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=6692 […]]]> Petanjci, 8. decembra 2017 – Na zadnjem letošnjem sestanku uprave in programskega sveta Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija je vodstvo fundacije strnilo rezultate letošnjega dela in z zadovoljstvom zaključilo, da je bilo leto delovno, programsko pestro in prepoznavno v javnosti. Z razvejano mrežo sodelavcev je fundacija pripravila čez 120 najrazličnejših aktivnosti, redno je skrbela za vzdrževanja vrta, prenovljena je bila njena spletna stran, uspešna pa je bila tudi na dveh javnih razpisih ter pri sodelovanju z domačo tišinsko in drugimi občinami pa tudi s sorodnimi organizacijami. Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija ostaja ena najaktivnejših in najuspešnejših tovrstnih ustanov v državi.

Leto pa je zaznamovalo tudi žalostno slovo z nenadomestljivo izgubo. Poslovil se je častni član fundacije dr. Anton Vratuša, ki je v njeno zgodovino zarisal neizbrisljivo sled. Spominu nanj bo februarja, ko bi dopolnil 103. leta, posvečena spominska slovesnost na Petanjcih.

Po sestanku uprave in programskega sveta so se članom pridružili še številni drugi sodelavci fundacije. Za aktivno sodelovanje, programsko uspešnost in prostovoljno delo se je vsem zahvalil predsednik uprave fundacije Ernest Ebenšpanger, z zdravico pa smo potrkali na vrata novega leta, ki naj bi bilo vsaj tako uspešno in programsko bogato kot je bilo iztekajoče.

[See image gallery at www.dr-siftar-fundacija.org] ]]>
Ivo Daneu v Murski Soboti (pomurje.si) http://www.dr-siftar-fundacija.org/2017/12/ivo-daneu-v-murski-soboti-pomurje-si/ Sat, 09 Dec 2017 06:58:55 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=6805 See image gallery at www.dr-siftar-fundacija.org]

Vir: http://www.pomurje.si/aktualno/pomurje/ivo-daneu-v-murski-soboti/

]]>
Vanekov večer z ekspertom za pisave http://www.dr-siftar-fundacija.org/2017/12/vanekov-vecer-z-ekspertom-za-pisave/ Mon, 04 Dec 2017 07:58:10 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=6678 […]]]> Murska Sobota, 22. novembra 2017 – Doktor filoloških ved Duško Aleksovski – doktoriral je leta 1981 iz filologije na Univerzi Franche Comte v francoskem Besanconu -, je bil gost tokratnega Vanekovega večera na temo Staroslovanska pisava pred glagolico in ćirilico. Lahko se je počutil domače, saj živi v Murski Soboti več pripadnikov makedonske narodnosti, v mestu je makedonski častni konzulat s častnim konzulom podjetnikom Štefanom Pavlinjekom, slovenski veleposlanik v Makedoniji je bil Marjan Šiftar, podpredsednik Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija (UŠF). Lepo obiskano poldrugo uro srečanja z dr. Aleksovskim, znan je po odkritju več kot milijon starodavnih risb in zapisov, vklesanih na kamnih na več kot 1126 lokacijah po Makedoniji, je povezoval Stojan Habjanič, član Programskega sveta Ustanove.

Makedonski ekspert za pisave, ki je najprej študiral filologijo in pozneje arheologijo na Univerzi Sv. Cirila in Metoda v Skopju – je avtor več knjig in nominiranec slovite Univerze v Cambridgeu za uvrstitev med 2000 najpomembnejših oseb 20. stoletja -, je prišel v Slovenijo na povabilo zgodovinskega društva iz Benedikta, tam je tudi predaval, prav tako v Mariboru in Lenartu. Na Petanjcih so ga najprej sprejeli predstavniki UŠF, potem pa je dr. Aleksovski, ustanovitelj makedonskega raziskovalnega središča za umetnost v kamnu/stenska umetnost ter soustanovitelj Svetovne akademije na tem področju v Skopju, v soboški študijski knjižnici predaval o svojih raziskavah; te predstavljajo temelj kulturne, zgodovinske in lingvistične dediščine Republike Makedonije.

Po besedah Habjaniča se je ugledni raziskovalec in znanstvenik dotaknil tudi pred dobrimi 200 leti v kraju Ženjak pri Negovi (nekoč je bilo to samostojno naselje v občini Benedikt) najdenih več kot 20 negovskih čelad iz obdobja 450 do 350 let pred našim štetjem, ki so imele poleg udarcev ali prask z meči tudi napise domnevno v germanskem jeziku. Izjemna arheološka najdba, ki je zaradi starinskih napisov prvovrstna evropska znamenitost, je dokaz, da so že takrat v naših krajih živeli kulturni ljudje s svojim jezikom in svojo pisavo.

[See image gallery at www.dr-siftar-fundacija.org] ]]>
Nevidna univerza postaja vidna (Večer) http://www.dr-siftar-fundacija.org/2017/11/ivo-ima-za-vselej-prekmurski-vizum-slovenske-novice-2/ Thu, 30 Nov 2017 07:38:25 +0000 http://www.dr-siftar-fundacija.org/?p=6830 See image gallery at www.dr-siftar-fundacija.org] [See image gallery at www.dr-siftar-fundacija.org] ]]>