Vrt spominov in tovarištva je bil od vsega začetka prizorišče različnih srečanj in prireditev, predvsem mladih. Od nekdaj tradicionalnih prireditev ob Dnevu mladosti v maju (povezanih tudi s tradicionalnim prižiganjem bakle v Vrtu, ki je še danes spremljajoči del prireditev v Vrtu), različnih drugih srečanj (tudi koncertov), do današnjih mladinskih kulturnih prireditev ob »Dnevu spominov in tovarištva« na prvi petek v maju in prve likovne razstave, ki je bila odprta v Vrtu, 8. maja 2009.

Najpomembnejša, najbolj obiskana in tudi naj odmevnejša ter že tradicionalna srečanja v Vrtu spominov in tovarištva so mladinske kulturne prireditve z naslovom »Dan spominov in tovarištva«, ki ima od 2010. dalje ime »Jambori spominov in dobrega sosedstva«, ki simbolizira željo Ustanove, da skozi predstavitve obmejnih regij Slovenije prispeva k boljšemu medsebojnemu poznavanju, razumevanju in sodelovanju v Sloveniji in sosedi. Ob tematsko zaokroženih programih, v katerih sodelujejo pretežno mladi iz osnovnih in srednjih šol Pomurja in tudi drugih krajev – v skladu z novim naslovom in konceptom, ki ga izraža, so bili v 2010 gosti iz Bele Krajine (Semič), 2011. pa iz Slovenske Istre (Piran), 2012. pa gosti iz Posočja, Benečije in Rezije,2013. iz Koroške ( iz obeh strani meje) – obogatijo vsakoletno prireditev s svojimi nagovori ugledni akademiki, umetniki , državniki.

O prvih šestih prireditvah je Ustanova izdala tudi posebno publikacijo.

Pregled tradicionalnih prireditev:

9. maj 2002: Krik talcev; govornik: akad. prof. dr. Boris Paternu; nastopajoči: pevski zbor OŠ Tišina, dijaki Gimnazije M. Sobota z recitalom poezije upora in zmage nad fašizmom, ansambel Gimnazije Ljutomer F. Miklošiča

9. maj 2003: Bolnišnica Franja; govornik: prof. dr. Lev Kreft, nastopajoči:učenci OŠ Grad in Tišina, dijaki Gimnazije Murska Sobota

7. maj 2004: Biseri slovenske poezije upora; govornik: akademik, pesnik Ciril Zlobec; nastopajoči: gledališki umetnik Polde Bibič, učenci OŠ Tišina in dijaki Gimnazije F. Miklošič iz Ljutomera

6. maj 2005: Žlahtna Miškova beseda; govornik: pisatelj Dušan Šarotar, Matevž Oman, Miško Kranjec, Andrej Bakovnik; nastopajoči: učenci OŠ Miško Kranjec iz V. Polane, OŠ Tišina, OŠ Stražišče, Kranj, OŠ Dol pri Ljubljani

5. maj 2006: Štefan in Mikloš – orača na njivi našoga staroga slovenskega jezika; govornik: akademik, pesnik Ciril Zlobec; nastopajoči: pevski zbor Pavlove hiše , Potrna (Avstrija), pevski zbor OŠ Tišina in OŠ Puconci, harmonikarji OŠ Puconci, dijaki Gimnazije Murska Sobot

4. maj 2007: O Vrba, srečna, draga vas domača; govorniki: akademik dr. Anton Vratuša, Jožef Škalič, Mirjan Muženič, Martina Repinc; nastopajoči: učenci OŠ Kuzma,OŠ Gornji Senik (Madžarska), dijakinja Gimnazije Kranj

8. maj 2009: Dr. Vanek Šiftar – sin prekmurske ravnice; govornik: predsednik RS dr. Danilo Türk; nastopajoči: pevski zbor OŠ Tišina,violinistka Kristina Šuklar, dijaki Gimnazije Murska Sobota,

7. maj 2010: Jambori spominov in dobrega sosedstva – Bela krajina; govorniki: akademik, pesnik Tone Pavček, župana občine Semič J. Bukovnik in otoka Rab M. Antešič, prof. dr Dušan Plut; nastopajoči: folklorna skupina Semiški ohcet, učenci OŠ Semič in OŠ Tišina, dijaki Gimnazije Murska Sobota

6. maj 2011: Jambori spominov in dobrega sosedstva – Slovenska Istra; govornika: župan občine Piran Peter Bossman, ministrica za kulturo RS Majda Širca; nastopajoči: učenci OŠ Sečovlje, OŠ Ciril Kosmač iz Pirana in OŠ Tišina, dijaki Gimnazije Murska Sobota in gimnazije F. Miklošič iz Ljutomera.

5.maj 2012-Jambori spominov in dobrega sosedstva-Posočje,Benečija in Rezija; govorniki: Zdravko Likar,predsednik uprave Ustanove “Fundacija Poti miru v Posočju” in načelnik UE Tolmin, županja občine Tolmin Darja Hauptman, župan občine Tišina Franc Horvat, Luigia Negro, predstavnica Slovencev v Videmski pokrajini,dr.Robert Hajzson, predstavnik Gradiščanskih Hrvatov in-Mirko Brulc, poslanec Državnega zbora RS;nastopali so učenci in dijaki več šol iz Tolmina, Benečije, Tišine in Ljutomera.