Jambori spominov in dobrega sosedstva – Koroška

Jambori spominov in dobrega sosedstva – Koroška

Petanjci, 10. maja 2013 – Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija je že dvanajstič pripravila dan spominov in tovarištva ob dnevu zmage in dnevu Evrope Jambori spominov in dobrega sosedstva, tokrat v znamenju Koroške z obeh strani meje.  V osrednjem prostoru Raziskovalne postaje ZRC Sazu so odprli  izjemno zanimivo potujočo razstavo Koroški Slovenci 1942 avtorjev  Brigitte Entner s Slovenskega znanstvenega inštituta , ki je bila tudi govornica na otvoritvi, in Wilhelma Wandla, s Koroškega državnega arhiva. Predstavljeno je gradivo o pregonu koroških  Slovencev leta 1942, ko so nacionalsocialisti dosledno izvajali program popolne germanizacije slovenskega prebivalstva na Koroškem. Gre za obdobje in dogodke, ki so ostali zamolčani tudi še dolgo po koncu druge svetovne vojne. Z razstavo avtorja razgrinjata vse plati zgodbe in bolečega spomina koroških Slovencev, ki naj se nikoli ne pozabijo in ne ponovijo.  Razstavo je odprl dr. Boris Jesih, državni sekretar na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Na osrednjem dogodku spominskega dneva Jambori spominov in dobrega sosedstva so predstavniki Slovencev z avstrijske Koroške in občine Prevalje številnemu občinstvu, ki so se mu pridružili tudi predstavniki državnih organov Republike Slovenije, župani nekaterih pomurskih občin ter predstavniki kulturnih in izobraževalnih ustanov, z besedo in pesmijo predstavili  današnjo Koroško z obeh stani meje. Po  himni Vrta spominov in tovarištva Bosa pojdiva  in pozdravnih nagovorih predsednika uprave Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije Ernesta Ebenšpangerja in župana domače občine Tišina  Franca Horvata, sta zbrane najprej nagovorila podžupan občine Prevalje Drago Hajmot in župan občine Pliberk Stefan Visotsching, slavnostni govornik pa je bil dr. Janko Malle, poslovodja Slovenske posvetne zveze Celovec.  Naša kultura in jezik sta pomembna in za nas nenadomestljiva ,je dejal  med drugim in poudaril, da se koroški Slovenci trudijo za dialog v deželi in državi ter ustvarjajo dobre odnose s sosedi. Utrjevanje sožitja je edina alternativa, da se ne ponovijo črne slike iz preteklosti.

Z utrinki iz kulturnega bogastva  sta Koroško z obeh strani meje predstavili  vokalno-instrumentalna skupina iz Roža na avstrijskem Koroškem  in folklorna skupina Koroški pušelc iz Holmca, iz domače pokrajine pa so v kulturne programu nastopili mladinski pevski zbor Mavrica s tišinske osnovne šole in Pomurski dečki z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.

Spomin na letošnji majski dogodek pa ostaja  tudi šantanelska lipa, sadika mogočne lipe, ki raste v Šantanelu  ob gostilni in turistični kmetiji Marin, katero so predstavniki Koroške z obeh strani meje zasadili v Vrtu spominov in tovarištva.