Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija je bila ustanovljena v namen ohranjanja in razvoja Vrta spominov in tovarištva ter spodbujanja znanstvenoraziskovalnih in kulturnih dejavnosti. Tudi slednje predstavljajo pomembno nadaljevanje dela dr. Vaneka Šiftarja, predvsem v obliki spodbujanja ohranjanja kulturne dediščine, vzpostavljanja in širjenja medregijskega in mednarodnega kulturnega sodelovanja na severovzhodu Slovenije in tako prizadevanja za vsestranski razvoj regije.

Ustanova s spodbujanjem in organiziranjem kulturno-umetniških dejavnosti zaokrožuje nabor področij, s katerimi služi svojemu večplastnemu namenu. Kulturni vidik Ustanove je tesno povezan s simbolno vrednostjo Vrta spominov in tovarištva, ki že več kot pet desetletij opozarja na največje strahote v zgodovini človeštva in s svojo emancipatorično sporočilnostjo opozarja na rasno nestrpnost, totalitarne prakse, in omejevanje človekovih pravic po vsem planetu. Kot tak je Vrt spominov in tovarištva eden najiskrenejših branikov proti človeški norosti.

Poleg raznovrstnih prireditev, srečanj in predstavitev, namenjenih znanstvenoraziskovalnim ali kulturno-umetniškim ciljem, Ustanova spodbuja in izvaja tudi lastno publicistično dejavnost ter nudi podporo drugim regionalnim pobudam oz. projektom s kulturnega področja. Tako je Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija npr. leta 2000 nudila svojo podporo gradnji Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti, med številnimi publikacijami izdala tudi Šiftarjev zbornik, v katerem 39 avtorjev iz Slovenije in Avstrije predstavilo življenje in delo dr. Vaneka Šiftarja, na področju raziskovalnih projektov pa je uprava Ustanove leta 2003 potrdila projekt dr. Ota Lutharja z naslovom Kulturne zgodovina in regionalizacija: primer Prekmurja. Istega leta je Ustanova sklenila donatorsko pogodbo s Podjetjem za promocijo kulture Franc-Franc iz Murske Sobote in sofinancirala izdajo knjige Branka Žunca Nevidna univerza. Ustanova je doslej podobno sodelovala z isto založbo in tudi drugimi partnerji pri izdaji več drugih knjig. Ustanova aktivno sodeluje z lokalnimi, regionalnimi ustanovami in organizacijami v zamejstvu.

V letu 2011 je aktivno sodelovala pri izidu pesniške zbirke Štefana Titana, znanega bionergetika in pesnika iz lokalnega okolja (živi in dela na Tišini) z naslovom:«Sprehod skozi Vrt spominov«; Vrt spominov in tovarištva je avtorja motiviral še širše: kar nekaj pesmi je neposredno posvečenih Vrtu.2013. pa je organizirala predstavitev zadnje pesniške zbirke istega avtorja. Ustanova je aktivno sodelovala v aktivnostih za obeležitev jubilejev na Cankovi rojenega jezikoslovca, »sina dveh narodov« (Ciril Zlobec) Avgusta Pavla na Cankovi, na Madžarskem in v Avstriji ter bila soorganizatorka razstave o A. Pavlu na SAZU v Ljubljani.

V 2013 je Ustanova bila sozaložnica knjige Ranje Radonjič Kranjec “Pajla, pogovor s tremi”, ki je bila tudi  predsavljena na posebni  svečanosti v Vrtu konec novembra 2013.

Že tradicionalne in najodmevnejše kulturne prireditve so mladinske kulturne prireditve z naslovom »Dan spominov in tovarištva«, od 2010. naprej »Jambori spominov in dobrega sosedstva«.