Sporazum z inštitutom za narodnostna vprašanja in monografija mag. Mladena Tancerja: dr. Vanek Šiftar – slovenski romolog

Sporazum z inštitutom za narodnostna vprašanja in monografija mag. Mladena Tancerja: dr. Vanek Šiftar – slovenski romolog

Petanjci: Vrt spominov in tovarištva, dvorana enote ZRC SAZU

V petek, 9. septembra sta bila v prostorih enote Znanstvenoraziskovalnega centra v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih dva dogodka, ki sta privabila toliko obiskovalcev, kot redkokatera prireditev. Med zbranimi je bil tudi prvi predsednik Predsedstva Slovenije in pozneje predsednik Slovenije Milan Kučan,varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek Travnik, državni sekretar za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Boris Jesih, dr. Dragoljub Ackovič, podpredsednik srbske romske Amademije za znanost in umetnost, župan občine Tišina Franc Horvat, predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc in številni drugi iz Ljubljane, Maribora in Pomurja.

V prvem delu sta direktorica Inštituta za narodnostna vprašanja dr. Sonja Novak Lukanovič in predsednik Uprave Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije Ernest Ebenšpanger podpisala sporazum med o sodelovanju med ustanovama. INV in Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija sodelujeta sicer že vrsto let, zdaj sta s sporazmom tudi formalno potdila stike, ki se bodo nadaljevali na različnih področjih raziskovanja in, kot je povedala dr. Sonja Novak Lukanovič, sporazum daje moralno obvezo, da bo sodelovanja v prihodnje še več. Idej ne manjka, vendar je marsikaj odvisno od kadrovskih in materialnih možnosti, denimo pri organizaciji okroglih miz s pomembno tematiko, pri izdajanju publikacij, kot je ravnokar aktualna dr. Vanek Šiftar – slovenski romolog in na drugih področjih. Podobnega mnenja je tudi predsednik Uprave ustanove dr. Šiftarjeve fundacije Ernest Ebenšpanger, ki je prepričan, da ob dobri volji tudi rezultati ne bodo izostali.

V drugem delu, osrednjem dogodku tokratnega srečanja, je bila predstavitev monografije mag. Mladena Tancerja – Dr. Vanek Šiftar – slovenski romolog. Publikacija je izšla v sodelovanju med Inštitutom za narodnostna vprašanja, Ustanovo dr. Šiftarjevo fundacijo in Svetom romske skupnosti Republike Slovenije. Mag. Mladen Tancer je knjigo začel pripravljati ob devetdesetletnici rojstva in desetletnici smrti (1919-1999-2009) in k sodelovanju povabil več avtorjev, ki so v drugem delu zbornika opisali svoj pogled na delo dr. Vaneka Šiftarja na področju romologije, medtem ko so v prvem delu natisnjeni člani in razprave, ki jih je dr. Vanek Šiftar napisal in objavil v časopisih in strokovnih revijah o Romih in romski problematiki. Predgovor v knjigo je napisala dr. Vera Klopčič, dr. Anton Vratuša piše o dr. Vaneku Šiftarju – slovenskem romologu, dr. Dragoljub Acković o dr. Vaneku Šiftarju – velikanu romologije, Jožek Horvat Muc o dr. Vaneku Šiftarju velikem razskovalcu in romologu, tu sta še prispevka Mladena Tancerja: dr. Vanek Šiftar – slovenski romolog in Bibliografija dr. Vaneka Šiftarja z romsko tematiko.

Članica uredniškega odbora in raziskovalka na Inštitutu za narodnostna vprašanja dr. Vera Klopčič je v Predgovoru tudi zapisala: „Dr. Vanek Šiftar je v svojih delih in strokovnem udejstvovanju v slovenskem prostoru prvi obravnaval širše razsežnosti položaja romov in s svojim zavzemanjem odločno prispeval k razvoju romologije kot posebne interdisciplinarne vede. Poglobljeno je proučeval položaj Romov v Sloveniji in Evropi, zbiral podatke o njihovem poreklu in naseljevanju, o običajih znotraj skupnosti, ter preganjanju Romov v času nacizma. O tem je pisal v svoji monografiji in številnih drugih prispevkih, ki so bili objavljeni v strokovnih in poljudnih revijah v Sloveniji in tujini. Bil je pobudnik urejanja pravnega položaja romske skupnosti v Sloveniji. V tem okviru je še posebej zanimiva zgodovinska persapektiva njegovih raziskovanj, ki skupaj s primerjalnim pogledom na razvoj varstva romske in drugig narodnih, etničnih, verskih, kulturnih ali jezikovnih manjšin odpira pot za urejanje položaja romske skupnosti.“

Prispevki, skupaj 21, so v monografiji objavljeni v izvirni obliki, tako kot so bili natisnjeni pred desetletji. Izbor gradiva je pripravil in uredil Mladen Tancer, pobuda za izdajo zbornika je nastala v letu 2009 v okviru Šiftarjeve fundacije. Dolgoletni prijatelj in sodelavec dr. Vaneka Šiftarje, akademik dr. Anton Vratuša je pobudo umestil v širši slovenski prostor.

Na predstavitvi je bilo tudi poudarjeno, da kdorkoli bo raziskoval položaj Romov, brez te knjige in v njej zapisanih spoznanj ne bo mogel.

Večina udeležencev dogodka na Petanjcih se je udeležila zaključne, dvodnevne prireditve ob 100-letnico romskega naselja Pušča pri Murski Soboti. (Ernest Ružič)