Ustanova je bila aktivna tudi v 2020. letu – in bo tudi v 2021. letu

Ustanova je bila aktivna tudi v 2020. letu – in bo tudi v 2021. letu

Pandemija je letos zaznamovala tudi delovanje Ustanove. Še v prvih dveh mesecih je delo potekalo nemoteno, po programu, ki ga je sprejela uprava in potrdil v februarju zbor ustanoviteljev in za katerega je predloge, pobude in mnenja dal tudi Programski svet Ustanove v novembru 2019. Z mesecem marcem, ko je koronavirus dosegel tudi Slovenijo in je bila razglašena epidemija, smo tudi v Ustanovi delovanje prilagodili novim, splošnim epidemiološkim okoliščinam in sprejemanim usmeritvam in omejitvam.

Bistvena ugotovitev je, da delovanje Ustanove in življenje v Vrtu ni zastalo (uradno in dejansko je bil v skladu s sprejetimi državnimi usmeritvami zaprt od sredine aprila do prvega maja); dejavnost Ustanove ni bila “zamrznjena” in, da je Ustanova bila tudi v času letošnje epidemije prisotna v javnosti (preko svoje stalno dopolnjevane spletne strani in tudi medijev v lokalnem, regionalnem in državnem okviru). Tudi v letošnjih posebnih okoliščinah smo bili še tem bolj veseli številnih obiskovalcev v Vrtu.

Nič manj pa ne ob prejemu posebnega priznanja, ki ga je Ustanovi podelila Mestna občina Murska Sobota ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku.
Pomemben pozitiven korak za ohranjanje stikov in delovanje v novih okoliščinah je bilo posebno pismo, ki je bilo poslano že v marcu več kot 250. sodelavcem, prijateljem, ustanoviteljem, donatorjem – uprava je prejela številne spodbudne odzive !

Člani uprave in programskega sveta ter njuni sodelavci smo, ob moralni podpori prijateljev Ustanove in Vrta ter dogovorjeni finančni podpori ustanoviteljev in razumevanju številnih donatorjev uspeli izpeljati številne zadane naloge, praktično vse, ki so jih razmere dopuščale (Spominski da Ustanove v februarju; dva uspela in odmevna Vanekova večera – februarja in septembra; aktivno sodelovanje pri pripravi poročila o obeleževanju 100. obletnice priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom; dve retrospektivni razstavi v Vrtu na Petanjcih; spominski pohod ob državnem prazniku v juniju; spominska slovesnost ob Svetovnem dnevu spomina na “porajmos”; zaključek projekta “Trije parki – kulture, miru, oddiha”; zaključna prireditev mednarodnega festivala “Dnevi poezije in vina”; izvedba literarnega natečaja za osnovne in srednje šole z zaključno slovesnostjo v Vrtu; priprava simpozija ob 500. obletnici rojstva Adama Bohoriča in izdaja e -zbornika referatov; priprava zadnjih del Ernesta Ružiča za izid – v 2021. letu;…) Zagotovili smo, v sodelovanju s strokovno svetovalko uprave in pogodbenim partnerjem za vzdrževanje, redno, neprekinjeno vzdrževanje in čiščenje Vrta po planu in opravili tudi več drugih del v Vrtu: sanacija vhoda, odstranitev robnikov na poteh, nabava in postavitev dveh novih klopi.

Nekaterih programiranih akcij in nalog žal nismo nikakor mogli uresničiti ali vsaj ne na predvideni način (majska prireditev; spominski pohod – Vaneča; določene saditve ; nekaj Vanekovih večerov; manj je bilo skupinskih obiskov; odpadlo je tudi nekaj delovnih sestankov in obiskov ustanoviteljev in tudi tradicionalno decembersko srečanje).

Uprava in programski svet sta v začetku decembra pripravila že celovitejšo “bilanco” iztekajočega se leta in pripravila za širšo razpravo tudi že osnutek programa delovanja Ustanove v 2021. letu.

Predpostavka načrtovanja delovanja v prihodnjem letu je uspešno obvladovanje pandemije v širšem mednarodnem okolju in Sloveniji in posledično okoliščine ter ev. omejitve, ki bodo omogočale ponovna skupinska druženja – v Vrtu in zaprtih prostorih (v Vrtu in drugje)- možno gibanje preko občinskih in državnih meja (Porabje, Radgonski kot) ter ponovno odpiranje in delovanje javnih ustanov (PIŠK in druge). Ob skrbi za Vrt spominov in tovarištva in življenje v njem, kar sta prioritetni nalogi Ustanove bomo ohranili vse že uveljavljene in tradicionalne stebre dejavnosti ( spominska slovesnost v februarju; majska prireditev; Vanekovi večeri; literarni natečaj za osnovne in srednje šole; spominski pohodi v juniju in oktobru), pripravili vsaj dve novi razstavi uglednih likovnih umetnikov v Vrtu, zaključili z več publicističnimi projekti ( še posebej naj omenimo projekt “Zadnji deli Ernesta Ružiča 1941 – 2020”) ter skušali obogatiti tudi spominski drevesni fond v Vrtu.

Seveda pa žal ni moč izključevati možnosti, da se bodo v epidemiološkem pogledu z vsemi posledicami tudi v prihodnjem letu ohranjale sedanje razmere ali, da bi določene preventivne zdravstvene omejitve veljale še naprej. Izkušnje, ki smo si jih pridobili v 2020. letu bodo v tem primeru koristna opora za ev. potrebno prilagajanje naše dejavnosti s ciljem, da vsekakor ohranjamo in vzdržujemo Vrt spominov in tovarištva ter ohranjamo kontinuiteto našega delovanja na vseh drugih področjih v največji možno meri.

Tem bolj, ker je 2021. leto jubilejno – 25. obletnica ustanovitve in delovanja Ustanove ! Za njeno obeleževanje skozi celo leto pa je tudi že pripravljen osnutek posebnega multidisciplinarnega programa!

Uprava Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija