Največja vas v tišinski občini prvič omenjena že leta 1229 (Vzajemnost)