Cvetka – ostala nam bo v trajnem spominu

Cvetka – ostala nam bo v trajnem spominu

Za vedno se je danes poslovila dr. Cvetka Hedžet-Tóth, dolgoletna in izjemno aktivna članica Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija, vrsto let tudi članica Programskega sveta Ustanove, sicer pa izredno ustvarjalna filozofinja in redna profesorica na Filozofski fakulteti v Ljubljani z bogatim znanstvenim opusom. Mnogo je bilo delovnih in prijateljskih vezi, ki so se spletle skozi desetletja dolgo sodelovanje in prijateljevanje, ki je imelo svoje temelje v skupni usodi njenega strica in brata ustanovitelja Ustanove dr. Vaneka Šiftarja med drugo svetovno vojno.

Draga Cvetka, v imenu Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija se ti iskreno zahvaljujemo za tvorno sodelovanje ter vsestransko in stalno podporo in oporo. Počivaj v miru.

Uprava in programski svet Ustanove:
Ernest Ebenšpanger
dr. Klaudija Sedar