Kar ostri bralčevo oko za trenutke vsakdana (Vestnik)