Ustanova in koronavirus Covid-19: Vrt spominov in tovarištva je zaprt

Ustanova in koronavirus Covid-19: Vrt spominov in tovarištva je zaprt

Dodatno obvestilo (7. maj 2020) – Vrt spominov in tovarištva je ponovno odprt.

————————-

Petanjci, 9. april 2020; Epidemija, njene že sedanje posledice in sprejete usmeritve in omejitve seveda vplivajo tudi na delovanje Ustanove. Uprava in sekretariat Programskega sveta Ustanove sta na dopisni seji v tem tednu celoviteje obravnavala situacijo. Sprejela sta informacijo o aktivnostih v mesecu marcu in ob  nepredvidljivosti razvoja epidemije in njenega trajanja tudi sklepe o aktivnosti v naslednjih mesecih:

 1. Dokler bo uradno trajala epidemija ne bomo organizirali nobenih dogodkov v Vrtu ali na drugih lokacijah.O skupnih akcijah z drugimi partnerji (Zveza Romov, ZZB- spominski pohod v juniju,…) se bomo dogovarjali na podlagi skupne presoje okoliščin po prenehanju uradne epidemije.
 2. V Vrtu bomo izvajali nujna vzdrževalna dela, ki jih bo izvajal pogodbeni sodelavec J. Kološa ob spoštovanju vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov po predhodnem dogovoru s podpredsednikom uprave.
  Ti. “terenski dan”  bomo izvedli po dogovoru z zunanjo strokovno sodelavko, Tanjo Grmovšek, ko bo to mogoče.
 3. V času trajanja epidemije bo Vrt še naprej zaprt za obiske.
 4. Majska prireditev “Naši zakladi” – predvidena za 7. maj – se prestavlja za nedoločen čas; skupaj z društvom Dobrnič bomo presodili če in kdaj bi izvedli prireditev na podlagi že sicer dogovorjenega koncepta (v tem letu ali maja 2021 ?).
 5. V času trajanja epidemije ne bomo organizirali Vanekovih večerov; skupaj z  ZEG  bomo presodili kdaj bi oz. bomo pripravili za marec predvideni večer (gosta: prof. dr. Lučka Bogataj Kajfež in prof. dr. Peter Novak) – ali bo že mogoče junija ali kasneje.
 6. V  obdobju april-maj oz. v času trajanja epidemije bo sama uprava ali skupaj s sekretariatom PS:
  • pripravila zaprošeni prispevek za glasilo MOMS o Ustanovi;
  • še naprej aktivno sodelovala z občino Tišina v postopku pridobitve evropskih sredstev na podlagi dopolnjenega zahtevka za realizacijo pogodbe o sofinanciranju programa Trije parki;
  • ohranjala stike z ustanovitelji  – tudi zaradi pridobitve njihovih prispevkov;
  • skušala pridobivati donacije za delovanje Ustanove – bo kontaktirala prejemnike pisem-prošenj iz januarja;
  • sodelovala pri pripravah prireditev v spomin na A. Bohoriča, ki bodo v jeseni;
  • kontaktirala predstavnike založbe  Beletrina glede uresničevanja dogovorov o izdaji monografije “profesorja Urbana” in  (ne)izvedbi Dnevov poezije in vina v avgustu (uvodna pesniška delavnica bi naj bila 20. avgusta v Vrtu);
  • sodelovala pri pripravi dokončnega poročila Odbora za obeleževanje 100. obletnice priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom;
  • pripravila poročilo o  letošnjem literarnem natečaju za OŠ in SŠ  v regiji (skupaj z vodstvom Zavoda za šolstvo RS- OE M. Sobota);
  • kontaktirala sorodnike E. Ružiča v zvezi z pobudo za izdajo njegovih spominov;
  • skupaj s članom uprave B. Žuncom pripravila plan aktivnosti za izdajo njegove, s programom dela Ustanove, predvidene monografije;
  • poslala  MIZŠ sprejete dokumente na zboru ustanoviteljev;
  • osvežila spletno stran Ustanove.

Uprava bo imela svojo naslednjo sejo po koncu epidemije oz. ko bo glede na okoliščine mogoče. Do takrat bo pa še naprej delovala preko dopisnih sej in elektronski poti.

Uprava Ustanove