V spomin na profesorja Urbana

V spomin na profesorja Urbana

Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija je 27. februarja že tretjič obeležila Spominski dan Ustanove – v spomin na svojega častnega člana in dolgoletnega sodelavca, akad. dr. Antona Vratušo. Dr. Vratuša je skupaj z ustanoviteljem Vrta spominov in tovarištva na Petanjcih in pobudnikom ustanovitve Ustanove, zaslužnim  profesorjem  dr. Vanekom Šiftarjem, po njegovi smrti pa z njegovimi nasledniki in številnimi sodelavci Ustanove sooblikoval in soustvarjal projekt, ki je prepoznaven in cenjen v domačem, širšem slovenskem in mednarodnem okolju. Njegove ideje, zamisli, vizije tudi po letu 2017, ko se je poslovil, živijo z Ustanovo in njenimi sodelavci.

Letošnje priznanje Mestne občine Murska Sobota ob slovenskem kulturnem prazniku je bilo poklon tudi dr. Vratuši in vsem, ki so zaslužni za nastanek, razvoj in skrbno vzdrževanje Vrta spominov in tovarištva ter 25. letnemu uspešnemu delu Ustanove. V obrazložitvi so med drugim zapisali, da “Ustanova kroji izjemne dosežke na področju kulture, s katerimi daje poseben utrip mestu Murska Sobota, dviga raven kulturne razsežnosti ter daje neprecenljiv prispevek h kulturni ozaveščenosti”.

Slovesnost ob Spominskem dnevu je imela temeljno sporočilo, da se potovanje nadaljuje, vztrajno, zagnano in predano. In, da ostaja pri tem naš vzornik dr. Anton Vratuša: upornik, borec in domoljub, ki v boju za domovino in pravičnost tudi v najtežjih trenutkih ni poznal strahu in ni stopil nazaj. Bila je prispevek Ustanove tudi  k obeleževanju 75-letnice konca 2. svetovne vojne in zmage nad fašizmom in nacizmom.

Osrednji del slovesnosti je bil razgovor z dr. Aleksandrom Volkom iz Trsta, ki ga je vodil podpredsednik uprave Ustanove Marjan Šiftar, o izjemno zanimivem poglavju Vratuševega in slovenskega partizanstva. Dr. Vratuša je bil, po samoosvoboditvi taboriščnikov v italijanskem koncetracijskem taborišču na otoku Rab, formiranju Rabske brigade (Vratuša je bil namestnik njenega komandanta) in njenem prihodu na Mašun predviden za odhod in delovanje v Prekmurju. Zaradi spleta okoliščin pa je bil kot posebni odposlanec vojaškega in političnega vodstva slovenskega partizanskega gibanja poslan k političnemu in vojaškemu vodstvu italijanskega antifašističnega gibanja v severni Italiji. Z ilegalnim imenom “profesor Urban” je dr. Vratuša vzdrževal to zvezo od oktobra 1943. do pozne jeseni 1944. leta. Sogovornika sta v razgovoru osvetlila številne vidike in pomen te misije, od težav in zapletov pri ilegalnih “potovanjih”, do vsebine razgovorov z italijanskim  partizanskim vodstvom in tudi razlik v pogledih na urejanje povojne meje med Italijo in Slovenijo oz. Jugoslavijo. Osvetlil je številne zanimive podrobnosti o tem delovanju dr. Vratuše. Posebej in širše je obrazložil velik pomen te misije za sodelovanje slovenskega in italijanskega partizanskega gibanja, ki je bila edina znana povezovalna zveza med dvema odporniškima gibanjima med 2. svetovno vojno sploh.

Dr. Volk, je sodeloval z dr. Vratušo že pri pripravi njegove monografije o Rabski brigadi, ki je izšla tudi v Italiji ter tudi že pri pripravljanju njegovih zapiskov o delovanju “profesorja Urbana” za knjižno izdajo. Že nekaj časa pa pripravlja posthumno knjižno izdajo z avtentičnimi zapisi, komentarji in spomini “profesorja Urbana”, ki bo predvidoma izšla v začetku prihodnjega leta pri založbi Beletrina in bo nedvomno dragocen vir za razumevanje zgodovine in aktualnih slovensko-italijanskih odnosov.

Slovesnost je z izbranim programom domoljubnih in partizanskih pesmi obogatila Marjetka Popovski iz Izole s svojo glasbeno skupino in dala zaključku slovesnosti še poseben, dodaten simbolni pomen s primorsko himno “Vstala Primorska”. ”