Oko besede sklenili v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjci

Oko besede sklenili v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjci

Petanjci, 16. september 2023;  Slovenski otroški in mladinski pisatelji so letošnji 28. festival srečanje Oko besede sklenili v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih. Predsednik uprave Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija Marjan Šiftar jih je popeljal po Vrtu in predstavil njegovo zgodovino, na posameznik ”delovnih točkah” pa nanizal tudi številne zanimivosti v zvezi s posameznimi drevesi v Vrtu, še posebej o njihovi povezanosti oz. povezanosti celotnega Vrta in delovanja Ustanove s slovensko kulturno zgodovino, pomenom kulture v NOB in številnimi slovenskimi literarnimi ustvarjalci, ki so obiskali Vrt ali sodelovali na številnih prireditvah Ustanove v Vrtu. Sprehod skozi Vrt   so  na posameznih »postajah« Darka Tancer Kajnih, Dragica Haramija, Norma Bale, Simona Cizar in Vesna Radovanovič  obogatile z  interpretacijo Kajuhove poezije.

 Obisk Vrta spominov in tovarištva so otroški in mladinski pisatelji sklenili s predstavitvijo nedavno (posthumno) izdane pesniške zbirke Ernesta Ružiča Odhajanja. Zbirko prijatelja, novinarja, pesnika, pisatelja, dolgoletnega sodelavca Ustanove je predstavil Franci Just. Kot je dejal, je bil Ernest Ružič tesno povezan tako z Ustanovo dr. Šiftarjeva fundacija kot Društvom Argo, ki pripravlja vsakoletna srečanja Oko besede. Bil je v programskem svetu ustanove, bil je pobudnik knjižne zbirke Med Rabo in Muro, pomembno nacionalno knjižno zbirko, namenjeno Porabskim Slovencem, vsa leta je prihajal na Oko besede, o srečanju zelo naklonjeno poročal in tudi s svojimi literarnimi prispevki sodeloval v zbornikih Očesa besede, kadar so ti izšli, je izpostavil Just in poudaril, da so  »Odhajanja  na nek nak način logičen zaključen njegovega pesniškega opusa.« 

Zato sta se tudi Ustanova in Društvo Agro odločila za sodelovanje pri posthumni izdaji Ružičeve pesniške zbirke in bosta tudi pripravila uradno in javno predstavitev pesniške zbirke Odhajanja oktobra v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti. 

Prva predstavitev Ružičevih »Odhajanj« v Vrtu na Petanjcih pa je bila prav tako obogatena z recitacijami izbora njegovih, doslej še neobjavljenih pesmi, ki so zbrane v tej, posthumno izdani pesniški zbirki velikega prijatelja in dolgoletnega sodelavca Ustanove.

Avtor fotografij: Aleš Cipot