Obiskal nas je bivši predsednik RS, dr. Danilo Türk

Obiskal nas je bivši predsednik RS, dr. Danilo Türk

Bivši predsednik RS, dr. Danilo Türk s soprogo sta bila v dneh med 16. in 18. majem gosta Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija. Njegov obisk in predavanje sta bila sicer dogovorjena že v minulem letu, v okviru obeleževanja Spominskega dneva Ustanove sredi februarja, ko se že od 2018. leta spominjamo častnega člana Ustanove, dr. Antona Vratuše (1915 – 2017).

Dr. Danilo Türk, zaslužni profesor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani nedvomno sodi v svetovnem merilu med najpomembnejše in najuglednejše slovenske diplomate, državnike in strokovnjake za mednarodno pravo. Na že desetletja dolgi delovni poti  ustvarjalno povezuje pedagoško delo na svoji matični fakulteti v Ljubljani in kot gostujoči profesor na številnih uglednih tujih univerzah, znanstveno-raziskovalno ter publicistično dejavnost in aktivno in angažirano delovanje na mednarodnem področju in v domačem okolju. Je avtor prvega slovenskega učbenika o mednarodnem pravu. Dr. Türk je bil med drugim pobudnik in soustanovitelj Sveta za človekove pravice (1987), kot vrhunski mednarodnopravni strokovnjak je aktivno je sodeloval v osamosvojitvenih aktivnostih in prizadevanjih mednarodno priznanje RS. Kot ekspert je bil 1984. leta izvoljen v Podkomisijo OZN za preprečevanje diskriminacije in zaščito manjšin in bil 1991. leta tudi njen predsednik. 1992.  leta je bil imenovan za prvega veleposlanika RS pri OZN – do leta 2000; dvakrat je predsedoval Varnostnemu svetu OZN. Na povabilo GS OZN je leta 2000  postal pomočnik GS za politične zadeve, 2007. leta je bil izvoljen za predsednika RS. Je tudi predsednik uglednega Madridskega kluba (bivših predsednikov držav in vlad), letos ga je generalni sekretar OZN imenoval v svoj 11. članski Svetovalni odbor o učinkovitem multilateralizmu. Njegova strokovno utemeljena, preudarna in kritična mnenja in ocene o mednarodnih in tudi aktualnih domačih razmerah v slovenskih in tujih medijih predstavljajo vedno tehten in angažiran prispevek širšim, javnim razpravam o aktualnih vprašanjih v mednarodnem in domačem okolju.

Dr. Türk s soprogo je obiskal Expano v Murski Soboti in se srečal z nekaj znanimi prekmurskimi podjetniki, ki jih je obiskal že v času opravljanja svoje predsedniške funkcije. Obiskal je tudi občino Lendava, katere častni občan je, se srečal s predstavniki občine in častnimi občani, obiskal galerijo in muzejsko zbirko na lendavskem gradu ter muzej Primorcev in Istranov v Prekmurju v Pince Marof. V muzeju in prijetnem druženju, ki je sledilo, so ju člani Društva Primorcev in Istranov v Prekmurju seznanili z zgodovino življenja Primorcev v Prekmurju (v juniju letos je bila tudi posebna spominska slovesnost ob 100. obletnici njihove  naselitve v Prekmurju). 

Še prav posebej prijetno pa je bilo druženje z gostoma v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih. Predstavniki Ustanove in župan občine Tišina smo gosta seznanili z delovanjem Ustanove in življenjem v Vrtu, še posebej s številnimi aktivnostmi in novimi spominskimi drevesi v Vrtu po letu 2009, ko je bil predsednik dr. Türk častni gost Ustanove in govornik na takratni majski prireditvi. Med obhodom Vrta smo se še posebej ustavili pri rdečem bezgu, ki ga je predsednik dr. Türk takrat zasadil v spomin na Pohorski bataljon.

Osrednji dogodek v okviru obiska pa je bil razgovor z dr. Türkom, ki smo ga organizirali  v veliki dvorani soboškega hotela Diana, v okviru Vanekovih večerov  ob 30. obletnici sprejema RS v OZN. V skoraj triurnem razgovoru, ki sta ga vodila dr. Uroš Lipušček in Marjan Šiftar pod skupnim naslovom »Aktualna vprašanja in problemi multilateralnega sodelovanja v našem času in politika Slovenije« so bila obravnavana praktično vsa najaktualnejša vprašanja  mednarodnih odnosov: o odnosih in antagonizmov v svetu, še posebej med velikimi silami, vlogi, pomenu in perspektivah OZN, stanju v EU, vzrokih, možnem razpletu in posledicah vojne v Ukrajini do položaja in politiki RS v mednarodnem okolju (posnetek celotnega razgovora je dostopen tudi na spletni strani Ustanove).

Marjan Šiftar