Svet Pomurske razvojne regije podpira delovanje Ustanove

Svet Pomurske razvojne regije podpira delovanje Ustanove

 

SVET POMURSKE RAZVOJNE REGIJE PODPIRA DELOVANJE USTANOVE IN TUDI POBUD, DA VRT SPOMINOV IN TOVARIŠTVA DOBI STATUS SPOMENIKA DRŽAVNEGA POMENA

Petanjci, 15. oktober 2021; Svet pomurske razvojne regije je na današnji redni seji v Razkrižju obravnaval tudi informacijo o delovanju Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija ob njeni 25. obletnici njenega delovanja. Predsednik uprave Ernest Ebenšpanger in podpredsednik uprave Marjan Šiftar sta uvodoma spomnila, da je Svet obravnaval informacijo o delovanju Ustanove že pred tremi leti (16. oktobra 2018) in se zahvalila občinam in Svetu za vso dosedanjo podporo delovanju Ustanove, ki ima tudi pomemben regionalni pomen. Povzela sta »bilanco« delovanja Ustanove v minulih 25. letih (Vrt spominov in tovarištva je v zadnjih desetih letih obiskalo med 15 in 17.000 obiskovalcev, Ustanova je sama ali s partnerji organizirala doslej 12 mednarodnih simpozijev in okroglih miz, 73 predavanj, okroglih miz in Vanekovih večerov – na vseh skupaj je sodelovalo čez 100 uglednih gostov iz znanstvenega, kulturnega, dipomatskega, publicističnega in drugega javnega življenja iz Slovenije in tudi iz tujine; skupaj z OE Zavoda za šolstvo v M. Soboti je izvedla 11 literarnih natečajev, na katerih je skupaj sodelovalo 147 šol iz regije s skupaj 325. prispevki; v Vrtu je bilo pripravljenih 11 slikarskih razstav, izvedenih 5 likovnih kolonij, letos je bila že 19. ti. majska prireditev – največja vsakoletna prireditev v Vrtu, po zbranih podatkih in oceni se je nabralo več kot 1300 medijskih objav o delovanju Ustanove ; posebno razsežnost življenju v Vrtu in delovanju Ustanove daje sodelovanje z ZRC SAZU, ki ima v Vrtu že več kot deset let sedež svoje enote – Raiskovalne postaje Prekmurje). Še posebej sta spomnila tudi na številne aktivnosti s katerimi se je Ustanova neposredno in konkretno vključevala v številne pomembne projekte in aktivnosti v regiji, kot so bile aktivnosti povezane s kandidaturo občine Lendava za evropsko prestolnico kulture, zaščito Mure, obeleževanjem vloge in pomena jezikoslovca Avgusta Pavla, Miška Kranjca ob 110. obletnici njegovega rojstva, predstavljanjem uglednih likovnih umetnikov iz pomurskega okolja; Ustanova je bila vsestransko vključena v priprave in izvedbo programa obeleževanja 100. obletnice priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom; že tradicionalno je sodelovanjez drugimi pomembnimi institucijami v regiji – PIŠK, PAZU, Zveza Romov Slovenije…; sodelovanje z mladimi in šolami je razvejano in intenzivno; Ustanova ima že dolgo sklenjen tudi poseben sporazum o sodelovanju z JZ Krajinski park Goričko,…)

Poudarila sta odprtost Ustanove za pobude in predloge občin in Sveta, s katerimi bi bogatili delovanje Ustanove in življenje v Vrtu spominov in tovarištva. V razpravi so župani pohvalili in podprli delovanje Ustanove in poudarili njen velik pomen tudi za celotno regijo. Svet je to potrdil s soglasno sprejetim sklepom o podpori delovanju Ustanove in tudi izrečno podporo začetim aktivnostim Ustanove, da bi Vrt spominov in tovarištva dobil status kulturnega spomenika državnega pomena. Ker je pomemben in aktiven del identitete regije, kulturne in zgodovinske dediščine v regiji in Sloveniji in čezmejnega sodelovanja ter tako tudi specifičen deležnik kulturnega turizma.

Vsi prisotni župani in županje so prejeli v zahvalo za njihovo dosedanjo podporo knjigo Ernesta Ružiča, ki jo je Ustanova izdala letos.