Zadnji živeči udeleženec Igmanskega marša na Petanjcih zasadil beli gaber (vestnik.si)