Domoznansko srečanje v Vrtu na Petanjcih

Domoznansko srečanje v Vrtu na Petanjcih

13. julij 2021; domoljubne in veteranske organizacije Pomurja in Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija (Ustanova) so organizirale v Vrtu spominov in tovarištva domoznansko srečanje ob izdaji zbornika Vezisti in zveze – ob 30-letnici Republike Slovenije. Izdajatelji so doslej organizirali že več podobnih predstavitev zbornika  po Sloveniji.

V uvodnem, protokolarnem delu so sodelovali pevska skupina Prekmurci in praporščaki domoljubnih in veteranskih organizacij. Pozdravna nagovora pa sta imela Ernest Ebenšpanger, predsednik uprave Ustanove in Ivan Smodiš, predsedujoči koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja.

Pogovorni del srečanja sta vodila Marjan Šiftar, podpredsednik uprave Ustanove in gen. dr. Alojz Šteiner, urednik zbornika Vezisti in zveze. Predstavila sta zbornik – od pobude za njegovo pripravo, zbiranja gradiva, vsebine do bistvenih poudarkov v zborniku. V predstavitvi zbornika je aktivno sodelovalo tudi več avtorjev prispevkov v zborniku: Miran Fišer, Jože Vaupotič, Olga Germadnik, brig. Vladimir Miloševič, Štefan Barborič in Ludvik Jonaš.

Rdeča nit vsebinsko bogate predstavitve je bila skrb za kar najboljšo opremo za zveze, ki je bila prisotna v milici in TO že konec 60-tih let in se je nadaljevala do osamosvojitvenih aktivnosti in tudi po osamosvojitveni vojni; velik pomen sistemov za zveze v osamosvojitveni vojni in odlična povezanost sistemov zvez TO, policije, upravnih zvez, javnih služb za zveze in telekomunikacije (PTT, RTVS) in široke civilnodružbene mreže – številnih organiziranih radioamaterjev. Še posebej pa je bila iz številnih vidikov poudarjena odločujoča vloga ljudi, strokovno kvalificiranih, predanih in odgovornih sodelavcev ter njihova vrhunska profesionalnost in požrtvovalnost za delovanje sistemov zvez in medsebojno komuniciranje ter odlično medsebojno sodelovanje in medsebojno zaupanje med vsemi, ko smo bili kakor koli povezani v osamosvojitvenih aktivnostih in osamosvojitveni vojni.

Zbornik je zato odlično in celovito dokumentirano pričevanje o izjemno pomembnih vidikih, ki so bili doslej kar spregledovani v obravnavi dogajanj za osamosvojitev Republike Slovenije.

Izdajatelji zbornika so Zveza slovenskih častnikov, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza policijskih veteranskih društev Sever in Društvo radioamaterjev in vezistov  – Vezist. Urednik je gen. Dr. Alojz Šteiner.

Priprava in izdaja zbornika sta rezultat dobrega sodelovanja treh veteranskih in domoljubnih organizacij: Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev Sever in Zveze slovenskih častnikov s Slovensko vojsko ter Policijo, ki sta naslednici struktur obrambnih sil, ki so vojaško obranile samostojnost pred tridesetimi leti. K navedenim je kot sodelujoče pri nastajanju zbornika treba dodati še Zvezo radioamaterjev, Pošto in Telekom Slovenije ter javni RTV-servis, in seveda tudi številne posameznike, ki so pomagali pri zbiranju in preverjanju podatkov o izpostavljenih kadrih na področju zvez in telekomunikacij. Zbornik je razdeljen na devet vsebinskih delov oziroma poglavij 92 prispevkov v zborniku je oblikovalo 51 avtorjev različnih generacij in struktur. K temu je treba dodati še recenzentski mnenji, tri prevode v angleški jezik, predstavitve avtorjev in izdajateljev zbornika s podporniki ter donatorji. Zbornik ima kar 876 strani !