Nalivi bodo močnejši, rahlega dežja bo vse manj (Vestnik)