Poslovil se je Ernest Ružič

Poslovil se je Ernest Ružič

PETANJCI, 11. januarja 2020 – Pretresla nas je jutranja vest, da nas je zapustil naš Erni.

Komaj se je začelo leto, v katerem naj bi izšla  monografija njegovih najzanimivejših spominov o novinarskem delu med zamejskimi Slovenci, predvsem v Avstriji in na Madžarskem, se je še pred njenim izidom moral za vedno posloviti Ernest Ružič, upokojeni novinar, pisatelj, pesnik in tudi dolgoletni aktiven sodelavec Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija. Bil je naš dolgoletni nepogrešljivi sodelavec, aktiven član programskega sveta ustanove od njenih začetkov. Neizbrisljivo sled o delu ustanove pa je zapustil tud v svojih javno objavljenih člankih v različnih medijih. Bil je sourednik več zbornikov, ki jih je izdala ustanova. V njih je sodeloval tudi kot avtor publicističnih prispevkov, najpogosteje o aktualnih narodnostnih vprašanjih. Pečat, ki ga je s svojim delom dal ustanovi, je neizbrisljiv, njegovo slovo pa pušča vrzel na področju, s katerim se je s predanostjo in samo njemu lastno srčnostjo ukvarjal.

Svoje bogato in ustvarjalno poklicno pot je posvetil novinarstvu, predvsem spremljanju problematike slovenskih narodnostnih skupnosti na Madžarskem in v Avstriji. Poklicno novinarsko pot je začel leta 1965 na RTV Slovenija in čeprav je vso službeno kariero preživel v okrilju nacionalne RTV hiše, je bilo njegovo delo raznoliko in zanimivo – od dopisnika Radia Slovenija iz Pomurja, novinarja v uredništvu oddaj za Slovence po svetu, redaktorja televizijske oddaje Mostovi-Hidak – do specializiranega novinarja za spremljanje problematike zamejskih  Slovencev v Porabju na Madžarskem in v Avstriji. Bil je tudi zunanji sodelavec več slovenskih časopisnih hiš, posebej pa se je angažiral pri zamejskih medijih.

Ob angažiranem novinarskem delu si je znal vzeti čas za še eno veliko ljubezen življenja –literarno ustvarjanje. Izdal je tri romane in osem pesniških zbirk, med njimi nekatere v sodelovanju z drugimi avtorji. 

Leta 2011 ga je  takratni predsednik  države dr. Danilo Turk odlikoval z redom za zasluge Republike Slovenije za razvoj in ohranjanje Slovencev na Madžarskem in za ustvarjanje plodnih stikov in sodelovanja med Madžarsko in Slovenijo.

Sodelavec, delovni tovariš, prijatelj, naš dragi Erni nam bo ostal v trajnem spominu.

Vodstvo Ustanove