Dr. Zdenka Čebašek-Travnik, varuhinja človekovih pravic

»Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija ima zaradi dolgoletnega truda dr. Vaneka Šiftarja, njegovih kolegov, soustanoviteljev in akademskih somišljenikov, med njimi posebej omenjam dr. Antona Vratušo, odlične možnosti za povezovanje kulturnih, umetniških in znanstvenoraziskovalnih dejavnosti v Prekmurju. S svojim delom se trudi vzposbujati tako regionalni razvoj kot mednarodno sodelovanje na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine Prekmurja« (Iz govora na spominski slovesnosti ob koncu 5. pohoda spominov in tovarištva, Vaneča, oktober 2010; povezava: spletna stran varuh-rs.si)