Prof. dr. Dušan Plut

»Simbolno poln vrt je stkal tesne, pozitivne prijateljske vezi med Prekmurjem in Belo Krajino. Danes je res lep dan!« (ob mladinski kulturni prireditvi »Jambori spominov in dobrega sosedstva-Bela Krajina«, v Vrtu spominov in tovarištva, 7.5.2010)