Ustanova UŠF postala polnopravna članica KoDVOP (bakos.si)