Biografska študija o Vaneku Šiftarju

Biografska študija o Vaneku Šiftarju

Založba ZRC SAZU je v aprilu 2024 izdala obsežno monografijo Osebnosti slovenske humanistike in družboslovja. Monografijo je  pripravila in uredila dr. Mateja Ratej. V monografijo so vključene biografske študije 16. znanih osebnosti slovenske humanistike in družboslovja.

Prof. dr. Janja Hojnik, prodekanica Pravne fakultete Univerze v Mariboru je prispevala obsežno biografsko študijo o življenju in delu zaslužnega profesorja Univerze v Mariboru,  ustanovitelja Vrta spominov in tovarištva in Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija, dr. Vaneka Šiftarja, »enega osrednjih prekmurskih intelektualcev druge polovice 20. stoletja« so zapisali v založbi ZRC.