“Odhajanja” Ernesta Ružiča so ugledale “luč sveta”

“Odhajanja” Ernesta Ružiča so ugledale “luč sveta”

Murska Sobota, 24. oktober 2023; Ustanova in Društvo za humanistična vprašanja ARGO sta pripravila v PIŠK Murska Sobota   svečano in uradno predstavitev pesniške zbirke Ernesta Ružiča.

S to posthumno izdano knjigo se izdajatelja, Ustanova in Društvo, poklanjata spominu na svojega dolgoletnega sodelavca in prijatelja, novinarja  in slovenskega pesnika in pisatelja Ernesta Ružiča.

Na dobro obiskani predstavitvi so uvodoma spregovorili Franc Horvat v imenu PIŠK, Simona Cizar, predsednica društva ARGO in Marjan Šiftar, predsednik uprave Ustanove. Vsi trije so na kratko povzeli povezanost Ernesta Ružiča z vsako izmed vseh treh organizacij, poudarili zadovoljstvo ob izidu njegove pesniške zbirke s še neobjavljeno  poezijo in ob ponovnem uspešnem sodelovanju vseh treh. Posebno zahvalo pa so izrekli prisotni soprogi in sinu pokojnega Ružiča za njuno podporo, pomoč in sodelovanje pri pripravi pesniške zbirke, ki jo je sicer začel pripravljati že pokojni Ružič, skupaj s pripravo avtobiografskega romana »Na bregi trnina«. Tega je, tudi posthumno, izdala 2021. leta Ustanova v sodelovanju z Zvezo Slovencev na Madžarskem.

Knjigo je s širšim orisom življenja in literarne ustvarjalnosti Ernesta Ružiča predstavil urednik Franci Just, članice društva ARGO Norma Bale, Simona Cizar, Dragica Haramija, Vesna Radovanovič in Darka Tancer Kajnik pa so ob spremljavi avtorske glasbe Mateja Končana Kleemarja izvedle recital »Izlušči besedo« z izbranimi pesmimi iz literarne zapuščine Ernesta Ružiča.

Ernest Ružič je svojo bogato literarno pot začel kot pesnik, ki jo sedaj zaokrožujemo prav tako s pesniško zbirko z njegovo  še neobjavljeno poezijo, ki,  kot pravi  urednik, prof. Franci Just, » ponuja vpogled v zadnje obdobje njegovega pesniškega snovanja, bralce, ki se želijo predvsem neposredno prepustiti misli, razpoloženju in zvenu Ernestove poezije  bo tudi ta posthumna pesniška knjižica nagovorila z zanj značilno pesniško govorico in sporočili ter tudi z nekaj novimi mislimi in občutji« in v širši predstavitvi Ernestove literarne ustvarjalnosti in zbirke »Odhajanja  povzame, da je «Ernestova poezija  tudi v tej knjigi  kompleksna, morda celo nekoliko hermetična. Spričo modernistične metaforike, pomenske večplastnosti, intertekstulnih navezav in simboličnosti bralsko potovanje po njej ni lahkoten sprehod, prej zahteven orientacijski pohod, ki nikoli ni končan, saj vsako ponovno branje njegovih pesmi razpira nove pomenske odtenke in ponuja nove uvide. Hkrati pa njegova pesniška pokrajina s svojo večpomenskostjo omogoča, da po njej ubiramo različne bralske poti.«

Na spletni strani je objavljena celotna pesniška zbirka s spremno besedo urednika F. Justa.

Marjan Šiftar

Fotografije: Silva Eory