Pesniška zbirka dr. Vaneka Šiftarja

Pesniška zbirka dr. Vaneka Šiftarja

Univerza v Mariboru je 1998. leta izdala pesniško zbirko svojega zaslužnega profesorja in ustanovitelja Vrta spominov in tovarištva ter pobudnika ustanovitve Ustanove, dr. Vaneka Šiftarja »Pobiram orumenelo liste«.

Na pobudo vodstva Ustanove sta Ustanova in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru pripravili novo, dopolnjeno izdajo pesniške zbirke. Izboru iz pesniškega opusa dr. Šiftarja, ki seže v predvojno obdobje oz. obdobje izhajanja »Mladega Prekmurca« v letih 1936-40 do osemdesetih let sta dodana prispevka akad. dr. Matjaža Kmecla in akad. dr. Franca Zadravca o literarno-kulturniškem delovanju dr. Šiftarja. Uvodni prispevek je prispevala dolgoletna sodelavka dr. Šiftarja, zasl. prof. dr. Etelka Korpič Horvat, ki je bila tudi predsednica Programskega sveta Ustanove.
Zbirko je založila univerzitetna založba Univerze v Mariboru.

13. junija 2022 je Ustanova pripravila ob izidu pesniške zbirke dr. Šiftarja v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih vsebinsko bogat pesniško-glasbeni recital »Pobiram orumenele liste«. V njem se je po scenariju Irme Benko prepletal izbor iz pesniške zbirke dr. Šiftarja, njegove nekatere neobjavljene pesmi in izbor pesmi njegovega predvojnega sodelavca in prijatelja, pesnika Naceta Kranjca – Pajlina. Pozdravna govora sta imeli dr. Etelka Korpič Horvat in v imenu Pravne fakultete Univerze v Mariboru, prodekanica dr. Darja Senčur Peček. Občuten program so z besedo in glasbo izvedli dijakinje in dijaki gimnazije Murska Sobota pod vodstvom mentorjev prof. Tadeje Filo in mag. Tomija Bušinovskega in vrhunski cimbalist Andi Sobočan. Program pa je na vrhunski ravni povezoval Boštjan Rous.

Vrhunec tega posebnega kulturnega in spominskega dogodka pa je bila svečana podelitev velike častne listine in razglasitev dolgoletnega predsednika zbora ustanoviteljev oz. uprave Ustanove Ernesta Ebenšpangerja za častnega predsednika Ustanove. Ob tem je novi predsednik uprave Ustanove Marjan Šiftar posebej spomnil, da je Ernest Ebenšpanger prevzel vodenje zbora ustanoviteljev 1998. leta, ki je bil uvod v takratno predstavitev prve izdaje pesniške zbirke dr. Šiftarja ter se Ernestu Ebenšpangerju posebej zahvalil za prepoznaven in dragocen prispevek pri ustanavljanju in uspešnem delovanju Ustanove v minulih 24. letih, s prepričanjem, da bo ostal povezan z Ustanove tudi še naprej.«

Avtor fotografij je Oste Bakal.