Novo vodstvo Ustanove in častni predsednik ustanove

Novo vodstvo Ustanove in častni predsednik ustanove

Zbor ustanoviteljev Ustanove je na volilni seji, 13. junija soglasno izvolil novi sestav uprave, predsednika uprave in nadzorni odbor.

Članice in člani uprave so:

 1. mag. Mojca Breščak, univ. dipl. oec., višja svetovalka za projekte, uprav občine Mor. toplice
 2. mag. Damir Domjan, mag. farm., predsednik Sindikata farmacevtov Slovenije, predsednik MO ZZB M. Sobota; Tišina
 3. Boris Edšidt, kadetska šola za miličnike v Tacnu, strokovni delavec za VZD in PV v skupni Panvita, predsednik PS ZZB za Pomurje; Gornja Radgona
 4. Irena Kutoš, profesorica razrednega pouka, razredna učiteljica v OŠ Tišina; Tišina
 5. Ladislav Lipič, dipl. obramboslovec, predsednik ZZVS za Slovenijo, Murska sobota
 6. Simona Potočnik, univ. dipl. inženirka kmetijstva, ravnateljica Biotehnične šole Rakičan
 7. Marjan Šiftar, univ. dipl. iur., upokojenec, podpredsednik uprave, član Predsedstva ZZB Sl.
 8. Branko Žunec, novinar, upokojenec; M. Sobota
 9. Bojan Žunič, univ. dipl. pravnik, upokojenec; Murska Sobota

Zbor ustanoviteljev je izvolil za predsednika uprave Marjana Šiftarja.

Zbor ustanoviteljev je izvolil sestav NO Ustanove in so njena članica in člana:

 1. Niko Brus, predsednik OZVVS Gornja Radgona
 2. prof. dr. Darja Senčur Peček, prodekanica za raziskovalno dejavnost in mednarodne odnose, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru; Murska Sobota
 3. Aleksander Varga, univ. dipl. oec., upokojenec; Lendava

Zbor ustanoviteljev  pa je tudi s  posebej poudarjenim odobravanjem imenoval dosedanjega predsednika uprave Ernesta Ebenšpangerja, za izjemen prispevek pri ustanavljanju, delovanju in uveljavljanju Ustanove te za uspešno vodenje zbora ustanoviteljev in uprave v obdobju od 1998. do 2022. leta, za  častnega predsednika Ustanove.«