Borut Pahor, predsednik RS

“Zato je bila naloga, ki ste ste si jo zadali že ob ustanovitvi Panonskega inštituta nadvse tudi širše pomembna in jasna:povezovanje ljudi, ki so zaradi mej pozabili, da njihove kulture izhajajo iz iste osnovne kulture, da sta ohranjanje in razvoj prepoznavne posamične kulturne in nacionalne identitete in njihovo tvorno, demokratično prepletanje zanesljiva pot za medsebojno razumevanje in spoštovanje, sožitje in razvoj vsake izmed njih in vseh skupaj. Veseli me,da pri tem projektu Panonskega inštituta že od vsega začetka aktivno sodelujejo tudi avtorji iz Slovenije, še posebej iz Prekmurja, ki je kulturno in zgodovinsko še najbolj podobno drugim sodelujočim deželam in pokrajinam. Med njimi moram še posebej omeniti pokojnega uglednega zaslužnega profesorja Univerze Maribor in vsestranskega kulturnega delavca, dr. Vaneka Šiftarja. Še posebej mi je drago, ker je bila Slovenija povezana s tem projektom preko njega tako rekoč od samega začetka.
( Iz uvodnega prispevka v jubilejnem ,20. “Panonskem ljetopisu”, Panonski inštitut, Pinkovec, Avstrija; Panonski ljetopis je osrednji,letni zbornik Gradiščanskih Hrvatov)”