Pozdravljeni v občini Tišina-prospekt o občini; 2012