Irena Kumer, direktorica OE Zavoda za šolstvo RS v Murski Soboti

»S prepričanjem, da je sporočilo Vrta spominov in tovarištva padlo danes na plodna tla, smo doživeli čudovit dan« (ob posvetu ravnateljev OŠ in SŠ Pomurja v Vrtu spominov in tovarištva, 19.4.2011)