Programski svet je stalni strokovno-posvetovalni organ uprave, ki na podlagi pobud uprave, zbora ustanoviteljev oziroma ustanoviteljev ali na lastno pobudo aktivno sodeluje v pripravah in izvajanju načrtov in programov del Ustanove in njenih posameznih nalog ter projektov.

Dosedanji predsedniki:

V 2011 je bil imenovan novi Programski svet , ki ga vodi dr. Slavica Tovšak.

Člani Programskega sveta pa so:

-Stanka Dešnik

-Gumilar Nino

-Hajoš Ferenc

-Dr. Cvetka Hedžet Toth

-Mag. Franc Kuzmič

-Lipič Karel

-Dr. Uroš Lipušček

-Dr. Albina Nečak Luk

-Mirko Munda

-Ernest Ružič

-Mag. Mladen Tancer

-Jože Vidič

-Akad.dr. Anton Vratuša

-Mateja Žižek